Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων


Η ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η σοβαρότητα του προβλήματος της παραοικονομίας είναι συνάρτηση του μεγέθους της και της δυναμικής της. Είναι χρήσιμο να υπάρχει μια κατά το δυνατόν ακριβής εκτίμηση της παραοικονομίας, ώστε να μην παρέχονται παραπλανητικές πληροφορίες, που αποτελούν..

20,00€

ΜΕΓΕΘΟΣ, ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Στη μελέτη αυτή εξετάζεται ο εσωτερικός τουρισμός, η οικονομική σημασία και τα χαρακτηριστικά του, με αφορμή τις επιδράσεις που έχει το τηλεοπτικό πρόγραμμα "Μένουμε Ελλάδα". ΄Διατυπώνονται συμπεράσματα και προτάσεις πολιτικής για τη χάραξη της τουρι..

10,20€

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Τα άτομα τρίτης ηλικίας αποτελούσαν πάντοτε ένα σημαντικό παράγοντα του συνολικού αλλοδαπού τουρισμού, τόσο από πλευράς αφίξεων όσο και από πλευράς συναλλαγματικών εισπράξεων. Τα τελευταία χρόνια, η σημασία του τουρισμού ατόμων τρίτης ηλίκιας αυξάνει..

12,23€

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια για συστηματική εξέταση του ρόλου, της σημασίας και των προοπτικών της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα μας και ως πολιτικής που πρέπει να ακολουθηθεί για την προώθηση της ανάπτυξης τους κ..

20,00€

Εμφάνιση 1 έως 4 από 4 (1 Σελ.)