Γαλλικά

CAHIER DE VOCABULAIRE 2 (DELF PRIM A1)

..

12,00€

DICTIONNAIRE FRANÇAIS-GREC / GREC-FRANÇAIS

Dictionnaire analogique (familles de mots, synonymes, antonymes, niveaux de langue)• 50 000 mots et expressions• transcription phonétique des entrées• tableaux de conjugaison française et grecque..

32,01€

GRECFRANCAIS FRANCAISGREC (DIVRIS) (ΔΑΜΙΑΝΟΣ)

Never HIGHLIGHT a Book Again! Includes all testable terms, concepts, persons, places, and events. Cram101 Just the FACTS101 studyguides gives all of the outlines, highlights, and quizzes for your textbook with optional online comprehensive practice t..

7,00€

LAROUSSE DE POCHE 2021

..

12,65€

LAROUSSE DE POCHE 2022

L'INCONTOURNABLE n°1 du marché des DICTIONNAIRES dans sa nouvelle édition millésimée comprenant de nouveaux noms communs et noms propres. - 72 000 définitions avec des exemples d'emploi, 8 500 noms propres actualisés - Et aussi : un florilège d'expre..

12,65€

LAROUSSE DE POCHE PLUS 2021

L'INCONTOURNABLE du marché des DICTIONNAIRES dans sa nouvelle édition millésimée comprenant de nouveaux noms communs et noms propres. 72 000 définitions avec des exemples d'emploi, 8 500 noms propres actualisés Et aussi : un florilège d'expressions ..

14,24€

LAROUSSE DE POCHE PLUS 2022

L'INCONTOURNABLE du marché des DICTIONNAIRES dans sa nouvelle édition millésimée comprenant de nouveaux noms communs et noms propres. - 72 000 définitions avec des exemples d'emploi, 8 500 noms propres actualisés - Et aussi : un florilège d'expressio..

14,24€

LE PETIT LAROUSSE ILLUSTRE

..

47,54€

LE PETIT ROBERT DE LA LANGUE FRANCAISE 2022

Le plus grand dictionnaire de la langue française, dirigé par le linguiste Alain Rey. Une richesse inégalée dans la description du français. Une édition entièrement mise à jour qui intègre les évolutions les plus récentes de notre langue et de son us..

100,97€

LE ROBERT DE POCHE 2020

..

12,70€

LE ROBERT DE POCHE 2021

Une nouvelle édition du dictionnaire de référence dans un format pratique. LE DICTIONNAIRE DE REFERENCE DANS UN FORMAT PRATIQUE Un dictionnaire de langue française 65 000 définitions De nombreux exemples d'emploi Les niveaux de langue (littéraires, f..

12,70€

LE ROBERT MICRO POCHE

..

22,19€

MON CAHIER DE VOCABULAIRE

..

7,00€

ΓΑΛΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ CD-ROM

Plus de 400.000 mots & phrases avec phonétique auto corrective, équivalents de mots & de phrases illustrés par des exemples, voca-bulaire de cours, jeux de mots, traducteur automatique, synonymes, videos, écouter & enregistrer, exercices de grammaire..

27,90€

ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ (KAUFMANN)

Η υποδοχή από το αναγνωστικό κοινό του Γαλλοελληνικού Λεξικού που είδε το φωςτης δημοσιότητας το 1995 και έχει ήδη σημειώσει πολλές επανεκτυπώσεις, υπήρξεεντυπωσιακή. Προϊόν μακράς και επίπονης εργασίας δυο πανεπιστημιακών δασκάλωνμε πλούσια εμπειρία..

31,35€

ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ (ΔΕΜΕΝΟ)

Το λεξικό είναι γραμμένο στη δημοτική με μονοτονικό σύστημα. Το λήμμα γράφεται με έντονους χαρακτήρες. Το ίδιο ισχύει για τα παράγωγα καιτις εκφράσεις που παρατίθενται. Το λήμμα αντικαθίσταται από το σύμβολο ~, όπου υπάρχουν παραδείγματα ήεκφράσεις, ..

18,55€

ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ

Το πιο σύγχρονο και πρακτικό λεξικό, χρήσιμο σε σπουδαστές, καθηγητές,επαγγελματίες, μεταφραστές και σε όλους όσους χρησιμοποιούν τη γαλλική και τηνελληνική γλώσσα.Περιέχει:-Τη γαλλική και την ελληνική προφορά με διεθνήφωνητικά σύμβολα-Την ακριβή από..

42,40€

ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ (ΤΣΕΠΗΣ)

Το πιο σύγχρονο και εύχρηστο Ελληνογαλλικό - γαλλοελληνικό λεξικό τσέπης, ιδανικό για μαθητές, φοιτητές, καθηγητές, ταξιδιώτες και για όσους χρησιμοποιούν τη γαλλική γλώσσα...

14,84€

ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ

To πλήρες και σύγχρονο αυτό λεξικό αποτελεί προϊόν συνεργασίας μεταξύ των Εκδόσεων Πατάκη και του κορυφαίου γαλλικού εκδοτικού οίκου Larousse.Ακριβές, εύχρηστο και ενημερωμένο, καλύπτει όλες τις ανάγκες του σημερινού χρήστη ενός γαλλοελληνικού λεξικο..

64,69€

ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ

Το ΓαλλοΕλληνικο λεξικό που για πρώτη φόρα είδε το φώς της δημοσιότητα το 2002απο τις εκδόσεις Kaufman ήταν εντυπωσιακή. Κάλυψε κατα γενική ομολογία έναμεγάλο κενό στη σχετική βιβλιογραφία και χάραξε νέους δρόμους στηλεξικογραφία. Η καινούρια αυτή έκ..

41,90€

ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ (ROSGOVAS)

Το πιο σύγχρονο και πρακτικό λεξικό, χρήσιμο σε σπουδαστές, καθηγητές,επαγγελματίες, μεταφραστές και σε όλους όσους χρησιμοποιούν τη γαλλική και τηνελληνική γλώσσα. -Τη γαλλική προφορά με διεθνή φωνητικά σύμβολα -Την ακριβήμετάφραση της γαλλικής λέξη..

21,20€

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ

Ένα Λεξικό που έτυχε ευρύτατης αποδοχής επί μία δεκαετία, σε νέα μορφή και μεεντελώς ανανεωμένο περιεχόμενο. Το ιδανικό Λεξικό για τ-ον μαθητή, τονφοιτητή, τον μεταφραστή και τον επιστήμονα. Για την προετοιμασία τωνεξετάσεων, τη σχολική επίδοση, την ..

26,92€

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ

Το ΕλληνοΓαλλικό λεξικό που για πρώτη φόρα είδε το φώς της δημοσιότητα το 2002απο τις εκδόσεις Kaufman ήταν εντυπωσιακή. Κάλυψε κατα γενική ομολογία έναμεγάλο κενό στη σχετική βιβλιογραφία και χάραξε νέους δρόμους στηλεξικογραφία. Η καινούρια αυτή έκ..

41,90€