Δημοτικό

Δημοτικό

14 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

[...] Στο βιβλίο αυτό μπορείς να δημιουργήσεις αφηγηματικά κείμενα και ολόκληρα αφηγήματα. Αρχικά θα σε βοηθήσουν κάποιες βασικές αρχές, κάποια "μυστικά", που πρέπει να έχεις υπόψη σου, καθώς και μερικά στοιχεία θεωρίας.Ειδικότερα όμως θα σε βοηθήσου..

4,48€

36 ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Το βιβλίο Φύλλα Αξιολόγησης στη Γλώσσα ΣΤ? Δημοτικού της εκπαιδευτικής σειράς Μαθαίνω και Εξασκούμαιπεριλαμβάνει τριάντα έξι (36) Φύλλα Αξιολόγησης με ασκήσεις πάνω στα γραμματικοσυντακτικά φαινόμεναπου εξετάζει το σχολικό βιβλίο (Βιβλίο του Μαθητή κ..

8,90€

42 ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Το βιβλίο Φύλλα Αξιολόγησης στη Γλώσσα Α′ Δημοτικού της εκπαιδευτικής σειράς Μαθαίνω και Εξασκούμαιπεριλαμβάνει σαράντα δύο (42) Φύλλα Αξιολόγησης με ασκήσεις πάνω στα γραμματικοσυντακτικά φαινόμεναπου εξετάζει το σχολικό βιβλίο (Βιβλίο του Μαθητή κα..

7,20€

49 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΑΡΤΕΣ: Η ΠΡΟΠΑΙΔΕΙA

Οι Νέες Παιχνιδοκάρτες Η ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ είναι ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι για έναν ή περισσότερους παίκτες. Περιέχει 49 κάρτες. (Από την έκδοση)..

7,50€

54 ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Το βιβλίο Φύλλα Αξιολόγησης στη Γλώσσα Δ′ Δημοτικού της εκπαιδευτικής σειράς Μαθαίνω και Εξασκούμαιπεριλαμβάνει πενήντα τέσσερα (54) Φύλλα Αξιολόγησης με ασκήσεις πάνω στα γραμματικοσυντακτικά φαινόμεναπου εξετάζει το σχολικό βιβλίο (Βιβλίο του Μαθητ..

7,80€

57 ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Το βιβλίο Φύλλα Αξιολόγησης στη Γλώσσα Γ' Δημοτικού της εκπαιδευτικής σειράς Μαθαίνω και Εξασκούμαι περιλαμβάνει πενήντα επτά (57) Φύλλα Αξιολόγησης με ασκήσεις πάνω στα γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα που εξετάζει το σχολικό βιβλίο για τη Γλώσσα. Τα ..

7,79€

71 ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Το βιβλίο Φύλλα Αξιολόγησης για τη Γλώσσα Β' Δημοτικού της εκπαιδευτικής σειράς Μαθαίνω και Εξασκούμαι περιλαμβάνει εβδομήντα ένα (71) Φύλλα Αξιολόγησης με ασκήσεις πάνω στα γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα που εξετάζει το σχολικό βιβλίο (Βιβλίο του Μα..

7,79€

E - ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ο συνδυασμός του καλού εκπαιδευτικού βιβλίου με το αλληλεπιδραστικό ψηφιακό περιεχόμενο, παρακινεί το ενδιαφέρον του μικρού μαθητή και τον οδηγεί ευχάριστα στην εξερεύνηση της μάθησης. Η οθόνη των αποτελεσμάτων στο τέλος κάθε μαθήματος και οι ευρημα..

19,61€

E - ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ο συνδυασμός του καλού εκπαιδευτικού βιβλίου με το αλληλεπιδραστικό ψηφιακό περιεχόμενο, παρακινεί το ενδιαφέρον του μικρού μαθητή και τον οδηγεί ευχάριστα στην εξερεύνηση της μάθησης. Η οθόνη των αποτελεσμάτων στο τέλος κάθε μαθήματος και οι ευρημα..

19,61€

E - ΓΛΩΣΣΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ο συνδυασμός του καλού εκπαιδευτικού βιβλίου με το αλληλεπιδραστικό ψηφιακό περιεχόμενο, παρακινεί το ενδιαφέρον του μικρού μαθητή και τον οδηγεί ευχάριστα στην εξερεύνηση της μάθησης. Η οθόνη των αποτελεσμάτων στο τέλος κάθε μαθήματος και οι ευρημ..

19,61€

E - ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ο συνδυασμός του καλού εκπαιδευτικού βιβλίου με το αλληλεπιδραστικό ψηφιακό περιεχόμενο, παρακινεί το ενδιαφέρον του μικρού μαθητή και τον οδηγεί ευχάριστα στην εξερεύνηση της μάθησης. Η οθόνη των αποτελεσμάτων στο τέλος κάθε μαθήματος και οι ευρημ..

19,61€

E - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ο συνδυασμός του καλού εκπαιδευτικού βιβλίου με το αλληλεπιδραστικό ψηφιακό περιεχόμενο, παρακινεί το ενδιαφέρον του μικρού μαθητή και τον οδηγεί ευχάριστα στην εξερεύνηση της μάθησης. Η οθόνη των αποτελεσμάτων στο τέλος κάθε μαθήματος και οι ευρημ..

19,61€

ON LINE Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ E-BOOKS

..

36,08€

ON LINE Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ E-BOOKS

..

36,08€

ON LINE Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ E-BOOKS

..

36,08€

ON LINE Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ E-BOOKS

..

36,08€

ON LINE Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ E-BOOKS

..

36,08€

ΑΓΓΛΙΚΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ( PLUS CD)

Το βιβλίο «Αγγλικά Γ΄ Δημοτικού» είναι ένας πολύτιμος βοηθός για τους μαθητές της Γ΄ Δημοτικού που διδάσκονται το «Magic Book 2».Μέσα στις σελίδες του οι μαθητές θα βρουν:- την εξήγηση και την προφορά όλων των λέξεων που συναντούν τη μετάφραση κάθε μ..

9,70€

ΑΓΓΛΙΚΑ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Περιέχει τις απαντήσεις στις ερωτήσεις του βιβλίου μαθητή και του τετραδίου εργασιών...

15,50€

ΑΓΓΛΙΚΑ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Περιέχει τις απαντήσεις στις ερωτήσεις του βιβλίου μαθητή και του τετραδίου εργασιών...

14,40€

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Περιέχει τις απαντήσεις στις ερωτήσεις του βιβλίου μαθητή και του τετραδίου εργασιών...

11,87€

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Νοηματική επεξεργασία των λογοτεχνικών κειμένων, απαντήσεις στις εργασίες-δραστηριότητες του σχολικού βιβλίου, δραστηριότητες επέκτασης...

4,98€

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Γ΄ ΚΑΙ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Περιλαμβάνει:-Ερμηνεία δύσκολων λέξεων και φράσεων των κειμένων-Το θέμα-Περίληψη-Δομή και ανάλυση των κειμένων-Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου...

11,07€

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Γ΄ ΚΑΙ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Νοηματική επεξεργασία των λογοτεχνικών κειμένων, απαντήσεις στις εργασίες-δραστηριότητες του σχολικού βιβλίου, δραστηριότητες επέκτασης...

4,98€

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε΄ ΚΑΙ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Το βιβλίο αυτό έχει ως στόχο να αποτελέσει πολύτιμο σύμβουλο και βοηθό για το μαθητή, χρήσιμο εργαλείο για το δάσκαλο και πρακτικό οδηγό για το γονιό. Περιέχει ερμηνευτικά σχόλια για όλα τα κείμενα του σχολικού βιβλίου "Ανθολόγιο λογοτεχνικών κειμένω..

16,73€

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Το βιβλίο αυτό αποτελείται από 51 Διαγωνίσματα – με διαβαθμισμένη δυσκολία – τα οποία αφορούν όλους τους κλάδους των Μαθηματικών που έχουν διδαχθεί στα έξι χρόνια του Δημοτικού.Περιλαμβάνονται θέματα από την Άλγεβρα, τη Γεωμετρία, την Στερεομετρία, τ..

9,50€

ΑΡΙΣΤΑ 400! ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σε αυτό το πρωτότυπο βιβλίο που συνδυάζει γνώση και διασκέδαση θα βρεις 400 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αφορούν μαθήματα της Γ΄ τάξης του δημοτικού, γενικές γνώσεις και ψυχαγωγία, 40 κείμενα με πληροφορίες για τον κόσμο μας και σούπερ δραστηριό..

4,99€

ΑΡΙΣΤΑ 400! ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σε αυτό το πρωτότυπο βιβλίο που συνδυάζει γνώση και διασκέδαση θα βρεις 400 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αφορούν μαθήματα της Δ΄ τάξης του δημοτικού, γενικές γνώσεις και ψυχαγωγία, 40 κείμενα με πληροφορίες για τον κόσμο μας και σούπερ δραστηριό..

4,99€

ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Έργα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, σε διασκευή, κατάλληλα για μαθητές του γυμνασίου και των μεγάλων τάξεων του δημοτικού σχολείουΠεριέχει: - Αισχύλου: Πέρσες, Προμηθέας Δεσμώτης, Επτά επί Θήβας - Ευριπίδη: Ιφιγένεια η εν Αυλίδι, Ελένη, Ιφιγένεια η εν Τ..

12,84€

ΑΣ ΜΑΘΟΥΜΕ Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Φύλλα εργασίας με επαναληπτικές ασκήσεις στη Γλώσσα & τα Μαθηματικά στην ύλη της Α΄Δημοτικού...

4,90€

ΑΣ ΜΑΘΟΥΜΕ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Φύλλα εργασίας με επαναληπτικές ασκήσεις στη Γλώσσα & τα Μαθηματικά στην ύλη της Β΄Δημοτικού...

4,90€

ΑΣ ΜΑΘΟΥΜΕ Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Φύλλα εργασίας με επαναληπτικές ασκήσεις στη Γλώσσα & τα Μαθηματικά στην ύλη της Γ΄Δημοτικού...

4,90€

ΑΣ ΜΑΘΟΥΜΕ Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Φύλλα εργασίας με επαναληπτικές ασκήσεις στη Γλώσσα & τα Μαθηματικά στην ύλη της Δ΄Δημοτικού...

4,90€