Διπλώματα

10 ESB PRACTICE EXAMINATIONS B2 ( PLUS GLOSSARY PLUS WORKBOOK) STUDENT'S BOOK

10 Tests to test all your students skills and preparethem with almost authentic materials to sit theESB examination...

20,99€

10 LRN PRACTICE EXAMINATION B2 CDs

..

25,44€

10 LRN PRACTICE EXAMINATION C2 CD(5)

10 Complete Tests to prepare your students for the LRN (B2 Level) Exam. Consists of 10 full examinations that cover all the skills for:ListeningWritingGrammarReadingSpeaking..

25,44€

10 LRN PRACTICE EXAMINATION C2 STUDENT'S BOOK

10 Complete Tests to prepare your students for the LRN (B2 Level) Exam. Consists of 10 full examinations that cover all the skills for:ListeningWritingGrammarReadingSpeaking..

23,32€

10 LRN PRACTICE EXAMINATION C2 TEACHER'S BOOK

10 Complete Tests to prepare your students for the LRN (B2 Level) Exam. Consists of 10 full examinations that cover all the skills for:ListeningWritingGrammarReadingSpeaking..

19,08€

10 MSU PRACTICE EXAMINATIONS FOR THE CELC B2 BOOK 2STUDENT'S BOOK NEW 2021

To βιβλίο 10 MSU Practice Examinations for the CELC (B2 Level) Book 2 των εκδόσεων Sylvia Kar περιλαμβάνει 10 πανομοιότυπα Test με αυτά που θα συναντήσει ο μαθητής στις εξετάσεις..

23,32€

10 MSU PRACTICE EXAMINATIONS FOR THE CELC B2 CDs(5)

10 Complete Tests to prepare your students for the new Michigan State University CELC (B2 Level) Exam.Consists of 10 full examinations that cover all the skills forListeningSpeakingGrammarListeningWriting..

25,44€

10 MSU PRACTICE EXAMINATIONS FOR THE CELC B2 STUDENT'S BOOK NEW 2021

10 Complete Tests to prepare your students for the new Michigan State University CELC (B2 Level) Exam.Consists of 10 full examinations that cover all the skills forListeningSpeakingGrammarListeningWriting..

23,32€

10 MSU PRACTICE EXAMINATIONS FOR THE CELC B2 TEACHER'S BOOK NEW 2021

10 Complete Tests to prepare your students for the new Michigan State University CELC (B2 Level) Exam.Consists of 10 full examinations that cover all the skills forListeningSpeakingGrammarListeningWriting..

19,08€

10 MSU PRACTICE EXAMINATIONS FOR THE CELP C2 STUDENT'S BOOK (BOOK 2)

To Βιβλίο περιλαμβάνει 10 ολοκληρωμένα Test προετοιμασίας για τις εξετάσεις Michigan State University Proficiency Examination...

23,32€

10 PRACTICE EXAM FOR ECCE 1 CD 2021

10 Practice Examinations to prepare your students for the New ECCE Exams.A combination of the 7 More Practice Examinations for the ECCE and the ECCEReview books, revised and integrated into one new book, with all the revisionsrequir..

25,44€

10 PRACTICE EXAM FOR ECCE 2 CDS(5)

10 Practice Examinations to prepare your students for the New ECCE Exams,starting May 2013.A combination of the 7 More Practice Examinations for the ECCE and the ECCEReview books, revised and integrated into one new book, with all the revisionsrequir..

25,44€

10 PRACTICE EXAMINATIONS FOR ECCE 1 STUDENT'S BOOK 2021

10 Practice Examinations to prepare your students for the New ECCE Exams. Acombination of the 7 More Practice Examinations for the ECCE and the ECCEReview books, revised and integrated into one new book, with all the revisionsrequired for the new exa..

25,44€

10 PRACTICE EXAMINATIONS FOR ECCE 1 TEACHER'S BOOK NEW 2021

10 Practice Examinations to prepare your students for the New ECCE Exams.A combination of the 7 More Practice Examinations for the ECCE and the ECCEReview books, revised and integrated into one new book, with all the revisionsrequir..

19,08€

10 PRACTICE EXAMINATIONS FOR ECCE 2 STUDENT'S BOOK 2021

10 Practice Examinations to prepare your students for the New ECCE Exams. Acombination of the 7 More Practice Examinations for the ECCE and the ECCEReview books, revised and integrated into one new book, with all the revisionsrequired for the new exa..

25,44€

10 PRACTICE EXAMINATIONS FOR ECCE 2 TEACHER'S BOOK NEW 2021

10 Practice Examinations to prepare your students for the New ECCE Exams,starting May 2013.A combination of the 7 More Practice Examinations for the ECCE and the ECCEReview books, revised and integrated into one new book, with all the revisionsrequir..

19,08€

10 PTE GENERAL PRACTICΕ TESTS (EDEXCEL Β2) CDs(3)

10 Practice Examinations for the PTE General - B2 Level.Consists of 10 full examinations that cover all the skills forListeningReadingWritingSpeakingGrammar..

22,90€

12 ΡRΑCΤΙCΕ ΤΕSΤS FΟR ΤΗΕ LRΝ (Β2) SΤUDΕΝΤS ΒΟΟΚ

The Student’s book contains:- 12 complete tests- An introduction with information about the LRN B2 Level exam providing a detailed description of each section of the examination- 12 full-color speaking tests- Model writing samples- Glossary with defi..

19,90€

15 PRACTICE EXAMINATIONS FOR MICHIGAN PROFICIENCY (ECPE) 1 CDs

Το Βιβλίο 15 Practice Examinations for the Michigan ECPE. Book 1 περιλαμβάνει 15 practice test για τις εξετάσεις του Michigan Proficiency. Η σειρά αποτελείται απο1) Sudent's Book2) Audio cd's3)Teacher's Book..

25,44€

15 PRACTICE EXAMINATIONS FOR MICHIGAN PROFICIENCY (ECPE) 1 STUDENT'S BOOK

Το Βιβλίο 15 Practice Examinations for the Michigan ECPE. Book 1 περιλαμβάνει 15 practice test για τις εξετάσεις του Michigan Proficiency. Η σειρά αποτελείται απο1) Sudent's Book2) Audio cd's3)Teacher's Book..

25,44€

15 PRACTICE EXAMINATIONS FOR MICHIGAN PROFICIENCY (ECPE) 1 TEACHER'S BOOK ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Το Βιβλίο 15 Practice Examinations for the Michigan ECPE. Book 1 περιλαμβάνει 15 practice test για τις εξετάσεις του Michigan Proficiency. Η σειρά αποτελείται απο1) Sudent's Book2) Audio cd's3)Teacher's Book..

19,08€

15 PRACTICE EXAMINATIONS FOR MICHIGAN PROFICIENCY (ECPE) 2 CDs

Το Βιβλίο 15 Practice Examinations for the Michigan ECPE. Book 2 περιλαμβάνει 15 practice test για τις εξετάσεις του Michigan Proficiency. Η σειρά αποτελείται απο1) Sudent's Book2) Audio cd's3)Teacher's Book..

25,44€

15 PRACTICE EXAMINATIONS FOR MICHIGAN PROFICIENCY (ECPE) 2 STUDENT'S BOOK

Το Βιβλίο 15 Practice Examinations for the Michigan ECPE. Book 2 περιλαμβάνει 15 practice test για τις εξετάσεις του Michigan Proficiency. Η σειρά αποτελείται απο1) Sudent's Book2) Audio cd's3)Teacher's Book..

25,44€

15 PRACTICE EXAMINATIONS FOR MICHIGAN PROFICIENCY (ECPE) 2 TEACHER'S BOOK

Το Βιβλίο 15 Practice Examinations for the Michigan ECPE. Book 2 περιλαμβάνει 15 practice test για τις εξετάσεις του Michigan Proficiency. Η σειρά αποτελείται απο1) Sudent's Book2) Audio cd's3)Teacher's Book..

19,08€

501 RUSSIAN VERBS

Fluency in any language begins with mastery of its verbs, and Barron's 501 Verb books are the world's top verb reference guides. 501 Russian Verbs presents: The most commonly used verbs in the featured language Full conjugations in an easy-to-read ch..

19,90€

8 COMPLETE PRACTICE TESTS NOCN C2 STUDENT'S BOOK

8 complete practice examination tests for the NOCN level C2Teacher’s book with glossaryStudent’s book with glossaryModel compositions availableListening transcripts availableAudio CD..

24,38€

8 COMPLETE PRACTICE TESTS NOCN C2 TEACHER'S BOOK ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

8 complete practice examination tests for the NOCN level C2Teacher’s book with glossaryStudent’s book with glossaryModel compositions availableListening transcripts availableAudio CD..

18,02€

8 GRADED PRACTICE TESTS 1 (FCE FOR SCHOOLS 2014) STUDENT'S BOOK

A two-volume set of sixteen practice tests graded in difficulty for students preparing for the revised Cambridge First Certificate in English examination effective as of December 2008. The tests have been carefully compiled and adapted to reflect stu..

26,50€

8 GRADED PRACTICE TESTS 1 (FCE FOR SCHOOLS 2014)TEACHER'S BOOK

A two-volume set of sixteen practice tests graded in difficulty for students preparing for the revised Cambridge First Certificate in English examination effective as of December 2008. The tests have been carefully compiled and adapted to reflect stu..

20,99€

8 GRADED PRACTICE TESTS 1 (FCE FOR SCHOOLS 2014)TEACHER'S BOOK

A two-volume set of sixteen practice tests graded in difficulty for students preparing for the revised Cambridge First Certificate in English examination effective as of December 2008. The tests have been carefully compiled and adapted to reflect stu..

23,32€

8 GRADED PRACTICE TESTS 2 (FCE FOR SCHOOLS 2014)

A two-volume set of sixteen practice tests graded in difficulty for students preparing for the revised Cambridge First Certificate in English examination effective as of December 2008. The tests have been carefully compiled and adapted to reflect stu..

26,50€

8 GRADED PRACTICE TESTS 2 (FCE FOR SCHOOLS 2014) TEACHER'S

A two-volume set of sixteen practice tests graded in difficulty for students preparing for the revised Cambridge First Certificate in English examination effective as of December 2008. The tests have been carefully compiled and adapted to reflect stu..

23,32€

8 MSU PRACTICE EXAMINATIONS FOR THE CELP C2 CDs(6)

8 Practice Examinations for the new Michigan State University Proficiency Examination.Consists of 8 full examinations that cover all the skills forListeningSpeakingGrammarReadingWriting..

25,44€