Διπλώματα

ABC DALF ELEVE ( PLUS CD) C1/C2

..

43,62€

ABC DELF A2 ( PLUS CD PLUS CORRIGES) 2021

Ouvrage de préparation au DELF en français langue étrangère (FLE), dans la collection ABC Delf, pour pour grands adolescents et adultes, niveau A2.ABC DELF A2 est destiné aux grands adolescents et adultes préparant les épreuvres du Diplôme d'étude de..

26,66€

ABC DELF JUNIOR SCOLAIRE A2 ( PLUS CD) 2ND EDITION

Ouvrage de préparation au DELF scolaire en français langue étrangère (FLE), dans la collection ABC Delf, pour de jeunes adolescents, niveau A2.ABC DELF Junior Scolaire A2 prépare aux nouvelles épreuves en intégrant les formats actuels.Jusqu'en 2023 e..

24,89€

ABC DELF JUNIOR SCOLAIRE B1 ( PLUS CD) 2ND EDITION

Ouvrage de préparation au DELF scolaire en français langue étrangère (FLE), dans la collection ABC Delf, pour de jeunes adolescents, niveau B1.ABC DELF Junior Scolaire B1, c'est une préparation complète, efficace et adapatée à la nouvelle organisatio..

25,85€

CERF-VOLANT VERS A1-2

..

26,50€

DALF C1 (ROBOLY)

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε ειδικά για τους μαθητές που προετοιμάζουν τις εξετάσεις του επιπέδου C1 του DALF. Δεν αποτελεί μόνο ένα εργαλείο προετοιμασίας για τις συγκεκριμένες εξετάσεις αλλά και ένα εγχειρίδιο εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας.Απαρτίζεται ..

28,62€

DALF C1 CD (ROBOLY)

ο βιβλίο του μαθητή συνοδεύεται από δύο ακουστικά CD, απαραίτητα για τις δραστηριότητες της ακουστικής κατανόησης. Περιλαμβάνουν 50 ηχογραφημένα αποσπάσματα που αναφέρονται τόσο στα μαθήματα όσο και στα τεστ...

16,96€

DALF C1 PROFESSEUR (ROBOLY)

Αποσκοπώντας στη διευκόλυνση της προετοιμασίας των καθηγητών, το βιβλίο αυτό δίνει τις απαντήσεις σε όλες τις ασκήσεις των μαθημάτων και των τεστ.Περιλαμβάνει επίσης μοντέλα απαντήσεων για τις δραστηριότητες της γραπτής και της προφορικής έκφρασης.Τέ..

11,66€

DALF C2 (ROBOLY)

Το νέο αυτό βιβλίο γράφτηκε ειδικά για τους μαθητές που προετοιμάζουν τις εξετάσεις του DALF C2. Λαμβάνονται υπόψη όλες οι αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια.Πρόκειται για ένα εργαλείο προετοιμασίας για τις συγκεκριμένες εξετάσεις ..

28,62€

DALF C2 CDs (2) (ROBOLY)

..

16,96€

DALF C2 ORAL - ANNALES 2005 - 2013

Un descrtiptif des épreuves et es grilles d' évaluation conformes au CECRLLes sujets complets de 23 Sessions d' examens exploitésDes prises de notes analytiques ou sous forme d' abréviations pour chaque chapitre, des plans, pour chacune des sessionsP..

27,90€

DALF C2 PROFESSEUR (ROBOLY)

..

11,66€

DELF A1 ( PLUS CD)

Grâce à ce livre, vous allez préparer le diplôme du DELF A1, du Cadre européen commun de référence.Le travail sur les 4 compétences (compréhension de l'oral, compréhension des écrits, production écrite, production orale) est développé à travers 3 sec..

22,26€

DELF A1 (ROBOLY) 2016

Το νέο αυτό βιβλίο γράφτηκε ειδικά για τους μαθητές που προετοιμάζουν τις εξετάσεις του DELF A1. Λαμβάνονται υπόψη όλες οι αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια.Πρόκειται για ένα εργαλείο προετοιμασίας για τις συγκεκριμένες εξετάσεις ..

28,62€

DELF A1 (VIDOS)

..

21,20€

DELF A1 (VIDOS) CD

..

12,40€

DELF A1 (VIDOS) PROFESSEUR

..

5,30€

DELF A1 CD (ROBOLY) 2016

Το ακουστικό CD, απαραίτητο για τις δραστηριότητες της προφορικής κατανόησης, περιλαμβάνει 44 ηχογραφημένα αποσπάσματα που αναφέρονται στα μαθήματα και στα τεστ...

12,72€

DELF A1 PROFESSEUR (ROBOLY) 2016

Αποσκοπώντας στη διευκόλυνση της προετοιμασίας των καθηγητών, το βιβλίο αυτό δίνει τις απαντήσεις σε όλες τις ασκήσεις των μαθημάτων και των τεστ.Περιλαμβάνει επίσης μοντέλα απαντήσεων για όλες τις δραστηριότητες της γραπτής και της προφορικής έκφρασ..

11,66€

DELF A1 SCOLAIRE ET JUNIOR ( PLUS DVD-ROM)

Preparez-vous a l'examen du DELF Scolaire et Junior avec cette nouvelle edition «tout-en-un». Centree sur l’eleve, cette nouvelle edition en couleurs « tout-en-un » propose aux adolescents (11-17 ans) une preparation en autonomie ou en classe au DELF..

22,47€

DELF A2 ( PLUS CD)

Pour se préparer au DELF, Dimplôme d'études en Langue Française, niveau A2 du CECRL et développer ses compétences dans une perspective actionnelle, cet ouvrage propose une série de scénarios dont l'apprenant est 'le héros'.Fortement contextualisées, ..

22,26€

DELF A2 (VIDOS)

..

21,20€

DELF A2 (VIDOS) CD

..

12,40€

DELF A2 (VIDOS) PROFESSEUR

..

5,30€

DELF A2 NIVEAU 2016 (ROBOLY)

Το νέο αυτό βιβλίο γράφτηκε ειδικά για τους μαθητές που προετοιμάζουν τις εξετάσεις του DELF A2. Λαμβάνονται υπόψη όλες οι αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια.Πρόκειται για ένα εργαλείο προετοιμασίας για τις συγκεκριμένες εξετάσεις ..

28,62€

DELF A2 NIVEAU 2016 CD (ROBOLY)

Το ακουστικό CD, απαραίτητο για τις δραστηριότητες της προφορικής κατανόησης, περιλαμβάνει 48 ηχογραφημένα αποσπάσματα που αναφέρονται στα μαθήματα και στα τεστ...

12,72€

DELF A2 NIVEAU 2016 PROFESSEUR (ROBOLY)

Αποσκοπώντας στη διευκόλυνση της προετοιμασίας των καθηγητών, το βιβλίο αυτό δίνει τις απαντήσεις σε όλες τις ασκήσεις των μαθημάτων και των τεστ.Περιλαμβάνει επίσης μοντέλα απαντήσεων για όλες τις δραστηριότητες της γραπτής και της προφορικής έκφρασ..

11,66€

DELF A2 SCOLAIRE ET JUNIOR NOUVEAU FORMAT

Préparez-vous au nouveau format d'épreuves du DELF Scolaire et Junior A2.Tout au long de cet ouvrage, vous serez accompagné(e) dans votre préparation au DELF A2 grâce à : une découverte détaillée de chaque compétence;des activités guidées et progress..

24,96€