Μέθοδοι

100% FLE - GUIDE DE COMMUNICATION EN FRANCAIS

Vous souhaitez progresser en français et vous sentir à l'aise pour communiquer en toutes situations ? Ce guide est fait pour vous ! Riche, pragmatique et illustré, il vous aidera à améliorer votre expression à l'oral comme à l'écrit.L'ouvrage compren..

19,83€

3,2,1 PARTEZ! 1 CAHIER

Le Cahier d'exercices est conçu pour reprendre et consolider les acquis du Livre de l'élève. Les élèves apprennent à lire, écrire et compter tout en s'amusant en français. Ce cahier permet aussi d'atteindre le niveau A1.1 et de préparer le Delf Prim ..

12,60€

3,2,1 PARTEZ! 1 ELEVE

Le Livre de l'élève se structure en 3 cahiers pour offrir une progression par étapes,des thèmes proches de la réalité des enfants pour favoriser leur motivation...

18,50€

3,2,1 PARTEZ! 2 ELEVE

Le Livre de l'élève se structure en 3 cahiers pour offrir une progression par étapes,des thèmes proches de la réalité des enfants pour favoriser leur motivation...

18,50€

A PLUS 1 CAHIER D' EXERCISES ( PLUS CD)

Le Livre de l'élève se structure en 3 cahiers pour offrir une progression par étapes,des thèmes proches de la réalité des enfants pour favoriser leur motivation...

15,50€

A PLUS 1 ELEVE ( PLUS CD)

Le Livre de l'élève se structure en 3 cahiers pour offrir une progression par étapes,des thèmes proches de la réalité des enfants pour favoriser leur motivation...

24,80€

A PLUS 2 CAHIER D' EXERCISES ( PLUS CD)

Le Livre de l'élève se structure en 3 cahiers pour offrir une progression par étapes,des thèmes proches de la réalité des enfants pour favoriser leur motivation...

15,50€

A PLUS 2 ELEVE ( PLUS CD)

Le Livre de l'élève se structure en 3 cahiers pour offrir une progression par étapes,des thèmes proches de la réalité des enfants pour favoriser leur motivation...

24,80€

A PLUS 3 CAHIER D' EXERCISES ( PLUS CD)

Le Livre de l'élève se structure en 3 cahiers pour offrir une progression par étapes,des thèmes proches de la réalité des enfants pour favoriser leur motivation...

15,50€

A PLUS 3 ELEVE ( PLUS CD)

Le Livre de l'élève se structure en 3 cahiers pour offrir une progression par étapes,des thèmes proches de la réalité des enfants pour favoriser leur motivation...

24,80€

A PLUS 4 CAHIER ( PLUS CD)

El cuaderno de ejercicios de À plus 4 consta de 36 páginas de actividades con la misma progresión que el libro del alumno. Contiene también seis páginas de autoevaluación y cuatro de preparación de los exámenes DELF scolaire y DELF junior. Incluye un..

15,50€

A PLUS 4 ELEVE ( PLUS CD)

À plus 4 es un método de francés para adolescente con temáticas originales, un enfoque cultural con elementos cercanos a la vida de los jóvenes y documentos de audio, de vídeo, de texto y visuales auténticos. Consta de seis unidades divididas en tres..

24,80€

A PLUS 5 CAHIER ( PLUS CD)

À plus 5 consta de seis unidades, cada una de las cuales cuenta con tres lecciones, numerosas herramientas lingüísticas y un proyecto final. Cada dos unidades incluye tres dobles páginas de actividades relacionadas con las disciplinas no lingüísticas..

15,50€

A PLUS 5 ELEVE ( PLUS CD)

À plus 5 consta de seis unidades, cada una de las cuales cuenta con tres lecciones, numerosas herramientas lingüísticas y un proyecto final. Cada dos unidades incluye tres dobles páginas de actividades relacionadas con las disciplinas no lingüísticas..

24,80€

A TON TOUR 1 CAHIER D'EXERCICES

Une méthode collège conçue pour les apprenants grecs bénéficiant d’un nombre réduit d’heures de cours hebdomadaires- Une approche par tâches en adéquation avec le CECR- Des projets mobilisateurs et réalistes- Une large place donnée à l’interaction en..

15,60€

A TON TOUR 1 ELEVE

Une méthode collège conçue pour les apprenants grecs bénéficiant d’un nombre réduit d’heures de cours hebdomadaires- Une approche par tâches en adéquation avec le CECR- Des projets mobilisateurs et réalistes- Une large place donnée à l’interaction en..

24,80€

A TON TOUR 1 GRAMMAIRE

- Reprend et développe les notions grammaticales abordées dans la méthode en suivant leur ordre d’apparition- Suit unité par unité la progression lexicale de la méthode- Donne aux élèves les outils grammaticaux nécessaires pour communiquer de manière..

21,80€

A TON TOUR 1 GRAMMAIRE PROFESSEUR

- Reprend et développe les notions grammaticales abordées dans la méthode en suivant leur ordre d’apparition- Suit unité par unité la progression lexicale de la méthode- Donne aux élèves les outils grammaticaux nécessaires pour communiquer de manière..

26,70€

A TON TOUR 1 GUIDE PEDAGOGIGUE

Une méthode collège conçue pour les apprenants grecs bénéficiant d’un nombre réduit d’heures de cours hebdomadaires- Une approche par tâches en adéquation avec le CECR- Des projets mobilisateurs et réalistes- Une large place donnée à l’interaction en..

19,91€

A TON TOUR 1 PROFESSEUR PLUS CD

Une méthode collège conçue pour les apprenants grecs bénéficiant d’un nombre réduit d’heures de cours hebdomadaires- Une approche par tâches en adéquation avec le CECR- Des projets mobilisateurs et réalistes- Une large place donnée à l’interaction en..

26,70€

A TON TOUR 2 CAHIER D'EXERCICES

Une méthode collège conçue pour les apprenants grecs bénéficiant d’un nombre réduit d’heures de cours hebdomadaires- Une approche par tâches en adéquation avec le CECR- Des projets mobilisateurs et réalistes- Une large place donnée à l’interaction en..

15,90€

A TON TOUR 2 ELEVE

Une méthode collège conçue pour les apprenants grecs bénéficiant d’un nombre réduit d’heures de cours hebdomadaires- Une approche par tâches en adéquation avec le CECR- Des projets mobilisateurs et réalistes- Une large place donnée à l’interaction en..

25,70€

A TON TOUR 2 GRAMMAIRE

Reprend et développe les notions grammaticales abordées dans la méthode en suivant leur ordre d’apparition- Suit unité par unité la progression lexicale de la méthode- Donne aux élèves les outils grammaticaux nécessaires pour communiquer de manière n..

21,50€

A TON TOUR 2 GRAMMAIRE PROFESSEUR

Reprend et développe les notions grammaticales abordées dans la méthode en suivant leur ordre d’apparition- Suit unité par unité la progression lexicale de la méthode- Donne aux élèves les outils grammaticaux nécessaires pour communiquer de manière n..

26,70€

A TON TOUR 2 GUIDE PEDAGOGIGUE

Une méthode collège conçue pour les apprenants grecs bénéficiant d’un nombre réduit d’heures de cours hebdomadaires- Une approche par tâches en adéquation avec le CECR- Des projets mobilisateurs et réalistes- Une large place donnée à l’interaction en..

19,91€

A TON TOUR 2 PROFESSEUR PLUS CD

Une méthode collège conçue pour les apprenants grecs bénéficiant d’un nombre réduit d’heures de cours hebdomadaires- Une approche par tâches en adéquation avec le CECR- Des projets mobilisateurs et réalistes- Une large place donnée à l’interaction en..

26,70€

A TON TOUR 3 CAHIER D' EXERCICES

Une méthode collège conçue pour les apprenants grecs bénéficiant d’un nombre réduit d’heures de cours hebdomadaires- Une approche par tâches en adéquation avec le CECR- Des projets mobilisateurs et réalistes- Une large place donnée à l’interaction en..

16,60€

A TON TOUR 3 ELEVE

Une méthode collège conçue pour les apprenants grecs bénéficiant d’un nombre réduit d’heures de cours hebdomadaires- Une approche par tâches en adéquation avec le CECR- Des projets mobilisateurs et réalistes- Une large place donnée à l’interaction en..

26,40€

A TON TOUR 3 GUIDE PEDAGOGIGUE

Une méthode collège conçue pour les apprenants grecs bénéficiant d’un nombre réduit d’heures de cours hebdomadaires- Une approche par tâches en adéquation avec le CECR- Des projets mobilisateurs et réalistes- Une large place donnée à l’interaction en..

19,91€

A TON TOUR 3 PROFESSEUR ( PLUS CD)

Une méthode collège conçue pour les apprenants grecs bénéficiant d’un nombre réduit d’heures de cours hebdomadaires- Une approche par tâches en adéquation avec le CECR- Des projets mobilisateurs et réalistes- Une large place donnée à l’interaction en..

26,70€

A' LA UNE A1 CAHIER PROFESSEUR

..

26,70€

A' LA UNE A1 CAHIER ( PLUS CD)

..

12,40€

A' LA UNE A1 ELEVE

..

25,80€

A' LA UNE A1 ELEVE PROFESSEUR

..

26,70€

A' LA UNE A2 CAHIER

..

12,40€

A' LA UNE A2 CAHIER PROFESSEUR

..

26,70€

A' LA UNE A2 ELEVE

..

25,80€

A' LA UNE A2 ELEVE PROFESSEUR

..

26,70€

ABC JUNIOR 1 CAHIER D'ACTIVITES 2018

Αυτή η μέθοδος αποτελείται από τρία επίπεδα και είναι σχεδιασμένη για μικρούςμαθητές από 8 μέχρι 13 ετών, που ξεκινούν να μάθουν Γαλλικά. ABC junior Α /junior Β: Προετοιμάζει το μικρότερο επικοινωνίας στα γαλλικά. ABC 1: Το επίπεδο αυτό προετοιμάζει ..

12,72€

ABC JUNIOR 1 ELEVE 2018

Αυτή η μέθοδος αποτελείται από τρία επίπεδα και είναι σχεδιασμένη για μικρούςμαθητές από 8 μέχρι 13 ετών, που ξεκινούν να μάθουν Γαλλικά. ABC junior Α /junior Β: Προετοιμάζει το μικρότερο επικοινωνίας στα γαλλικά. ABC 1: Το επίπεδο αυτό προετοιμάζει ..

23,32€