Διπλώματα

B2 FINALE VK ZUR OSD-PRUEFUNG ( PLUS CD) NEU

Die vollständig aktualisierte und überarbeitete Ausgabe von B2-Finale bietet: * Acht Lektionen zu aktuellen, für die B2-Stufe relevanten Themen * Training der vier Fertigkeiten entsprechend den Prüfungsteilen * Alle Aufgabentypen der ÖSD-Prüfung B2 *..

24,99€

FIT FUER DSH KURSBUCH ( PLUS CD)

Η μέθοδος αυτή απευθύνεται σε όσους προετοιμάζονται για την εξέταση Start 1 του Ινστιτούτου Goethe. Το Βιβλίο του μαθητή περιέχει ένα ενσωματωμένο cd με όλα τα ακουστικά κείμενα καθώς και συμβουλές και ασκήσεις για τα τέσσερα μέρη της εξέτασης: Καταν..

32,80€

FIT FUR DAS DSD 1 ( PLUS CD) TIPPS UND UBUNGEN

Zielgruppe: Das Buch wendet sich an Jugendliche auf dem Niveau A2 -B1, die sich gezielt auf die Prüfung Deutsches Sprachdiplom I vorbereiten möchten. Entsprechende Sprachkenntnisse werden vorausgesetzt.Die Lerner werden Schritt für Schritt in allen v..

27,50€

FIT FUR DAS DSD 2 ( PLUS CD) TIPPS UND UBUNGEN

Dieser Titel wird aufgrund von Änderungen der Prüfung DSD II überarbeitet und ist kurzzeitig nicht lieferbar. Zielgruppe: Das Buch wendet sich an Jugendliche auf dem Niveau B2 -C1, die sich gezielt auf die Prüfung Deutsches Sprachdiplom II vorbereite..

27,50€

FIT FUR DEN TESTDAF (PAKET)

Η προετοιμασία εξέτασης Fit für den TestDaF έχει εκπονηθεί από κοινού από το Ινστιτούτο TestDaF, το Ινστιτούτο Goethe και το Πανεπιστήμιο Ludwig Maximilian του Μονάχου. Το βιβλίο αυτό περιέχει μία λεπτομερή περιγραφή της εξέτασης TestDaF, ασκήσεις πά..

31,90€

FIT FURS GOETHE ZERTIFIKAT A1 START 1( PLUS CD) TIPPS UND UBUNGEN

Η μέθοδος αυτή απευθύνεται σε όσους προετοιμάζονται για την εξέταση Start 1 του Ινστιτούτου Goethe. Το Βιβλίο του μαθητή περιέχει ένα ενσωματωμένο cd με όλα τα ακουστικά κείμενα καθώς και συμβουλές και ασκήσεις για τα τέσσερα μέρη της εξέτασης: Καταν..

31,90€

FIT FURS GOETHE ZERTIFIKAT A2 (mit CD) JUGENDLICHE

Der Trainingsband macht mit den Inhalten und dem Format der Prüfung Goethe-Zertifikat A2/ Fit in Deutsch, Deutschprüfung für Jugendliche vertraut,erklärt, worauf es in der Prüfung ankommt, und gibt authentischesÜbungsmaterial an die Hand. Die Lernend..

27,50€

FIT FURS GOETHE ZERTIFIKAT A2 START 2 ( PLUS CD) TIPPS UND UBUNGEN

Η μέθοδος αυτή απευθύνεται σε όσους προετοιμάζονται για την εξέταση Start 2 του Ινστιτούτου Goethe. Το Βιβλίο του μαθητή περιέχει ένα ενσωματωμένο cd με όλα τα ακουστικά κείμενα καθώς και συμβουλές και ασκήσεις για τα τέσσερα μέρη της εξέτασης: Καταν..

29,80€

GERADEAUS ZUM ΚΠΓ

Tο geradeaus zum ΚΠγ είναι μία καλή επιλογή για όποιον επιθυμεί να προετοιμαστεί για τις διαβαθμισμένες εξετάσεις του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (ΚΠγ) Β1+2.Aποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για όσους θα θέλανε να εξασκηθούν στα επίπεδα Β1+2 κα..

39,31€

GOETHE ZERTIFIKAT A2

Το εγχειρίδιο αυτό για τη νέα εξέταση Goethe-Zertifikat A2 απευθύνεται σε εξεταστές, καθηγητές και υπεύθυνους προγράμματος σπουδών καθώς και σε όσους ειδικεύονται στον τομέα της διδασκαλίας και εκμάθησης των γλωσσών. Περιέχει πλούσιο πληροφοριακό υλι..

40,80€

GOETHE ZERTIFIKAT B2 (PRUFUNGSZIELE TESTBESCHREIBUNG)

Handbuch für Prüfende, Lehrkräfte und Kursorganisatoren sowie für alle Fachleute im Bereich Sprachlehr- und Sprachlernforschung.Umfassende Informationen über die Zielgruppe der Deutschprüfung den Aufbau und die Prüfungsteile die Aufgabenstellungen di..

40,80€

MIT ERFOLG ZU DIGITALEN TESTDAF B2-C1

..

26,90€

MIT ERFOLG ZU TELC DEUTSCH B2 KURSBUCH ( PLUS ONLINE)

Mit Erfolg zu telc Deutsch B2, βιβλίο με τεστΤο βιβλίο με τα τεστ περιέχει 3 Modelltests.Η ιδανική προετοιμασίας για την εξέταση telc B2.Mit Erfolg zu telc Deutsch B2:Gezielte Vorbereitung auf die Prüfung telc Deutsch B2 für Ihren Deutschkurs und für..

23,85€

MIT ERFOLG ZU TELC DEUTSCH B2 UBUNGSBUCH ( PLUS CD) ( PLUS APP)

Das Übungsbuch enthält:Wortschatztraining in thematischen Kontexteneine Übersicht und Übungen zu den prüfungsrelevanten GrammatikthemenAufgaben zu den Prüfungsteilen Lesen, Sprachbausteine, Hören, Schreiben, SprechenLösungen zur Selbstkontrolleeine A..

23,96€

MIT ERFOLG ZU TEST DAF ( PLUS CD)

Das komplette Trainingsprogramm für die TestDaF-PrüfungFür Prüfungsvorbereitungskurse und zum Selbstlernen (TestDaF berechtigt zum Studium an einer deutschen Hochschule).Das Test- und Übungsbuch enthält- alle Informationen zur Prüfung- ein Schritt-fü..

27,98€

MIT ERFOLG ZUM GOETHE ZERTIFIKAT A2 UBUNGS UND TESTBUCH

Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch – ideale Vorbereitung fürKinder und Jugendliche auf die Prüfung Goethe-Zertifikat A2: Das Übungs- und Testbuch enthält: * sieben thematische Übungs- und Testeinheiten * alle Aufgabentypen zu de..

25,65€

MIT ERFOLG ZUM GOETHE ZERTIFIKAT A2 ΚΑΘΗΓΗΤΗ LEHRERBUCH ( PLUS CD)

Das Lehrerhandbuch enthält: * eine ausführliche Erklärung zu Ablauf und Bewertung der Prüfung * zahlreiche Antwortbögen und Kopiervorlagen * kommentierte Lösungen zu den Aufgaben im Übungs- und Testbuch * alle Transkriptionen der Hörtexte..

21,00€

OSD ZERTIFIKAT B2 UBUNGSMATERIALIEN BAND 1

Αυτό το βιβλίο περιέχει• το υποδειγματικό τεστ για την εξέταση Zertifikat B2• αναλυτικό σχολιασμό με βάση το υποδειγματικό τεστ για την εξέταση ZertifikatB2 με συμβουλές και επεξηγήσεις για την λύση των ασκήσεων, καθώς καιβαθμολογημένα υποδείγματα γι..

21,90€

PROFI ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ A1 & A2 BEARBEITUNG

Στο Profi A1&A2 Bearbeitung θα βρείτε τις απαντήσεις όλων των ασκήσεων, καθώς και την ανάπτυξη των προφορικών και γραπτών θεμάτων του βιβλίου. Οι απαντήσεις των προφορικών και γραπτών θεμάτων αποτελούν μη δεσμευτικά υποδείγματα. Ο κάθε καθηγητής μπορ..

5,07€

PROFI ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ A1 & A2 KURSBUCH

Το Profi A1 & A2 αποτελείται από 10 ολοκληρωμένες ενότητες και ακολουθεί πιστά τον τρόπο εξέτασης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας – A1 & A2, δηλαδή κάθε ενότητα περιέχει Leseverstehen, Hörverstehen, Schriftlicher und Mündlicher Ausdruck. Το..

27,56€

PROFI ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ B1 & B2 BEARBEITUNG

Στο Profi B1&B2 Bearbeitung θα βρείτε τις απαντήσεις όλων των ασκήσεων, καθώς και την ανάπτυξη των προφορικών και γραπτών θεμάτων του βιβλίου. Οι απαντήσεις των προφορικών και γραπτών θεμάτων αποτελούν μη δεσμευτικά υποδείγματα. Ο κάθε καθηγητής μπορ..

14,84€

PROFI ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ B1 & B2 CDS(3)

Το Profi B1&B2 συνοδεύεται από 3 CD. Στα CD περιέχονται τα Hörverstehen κάθε κεφαλαίου του βιβλίου...

19,08€

PROFI ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ B1 & B2 GLOSSAR

Το γλωσσάριo του Profi B1&B2 περιέχει την απόδοση στην ελληνική της σημασίας των λέξεων του Kursbuch με βάση τη χρήση τους εντός του κειμένου και με τη σειρά εμφάνισης σε κάθε κείμενο. Η επαναλαμβανόμενη εμφάνιση σημαντικών λημμάτων έχει σκοπό την κα..

8,48€

PROFI ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ B1 & B2 KURSBUCH

To βιβλίο Profi B1&B2 βασίζεται στον κανονισμό των εξετάσεων του διαβαθμισμένου ΚΠγ Β1&Β2 που ισχύει από το Μάιο 2011. Ως προς το επίπεδο το βιβλίο αντιστοιχεί στο Β1&Β2 της κλίμακας επιπέδων γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Απο..

27,56€

PROFI ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Γ1 & Γ2 BEARBEITUNG

Στο Profi Γ1&Γ2 Bearbeitung θα βρείτε τις απαντήσεις όλων των ασκήσεων, καθώς και την ανάπτυξη των προφορικών και γραπτών θεμάτων του 1ου κεφαλαίου του βιβλίου.Οι απαντήσεις των προφορικών και γραπτών θεμάτων αποτελούν μη δεσμευτικά υποδείγματα. Ο κά..

8,48€

PROFI ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Γ1 & Γ2 GLOSSAR

Το γλωσσάριo του Profi Γ1&Γ2 περιέχει την απόδοση στην ελληνική της σημασίας των λέξεων του Kursbuch με βάση τη χρήση τους εντός του κειμένου και με τη σειρά εμφάνισης σε κάθε κείμενο. Η επαναλαμβανόμενη εμφάνιση σημαντικών λημμάτων έχει σκοπό την κα..

10,60€

PROFI ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Γ1 & Γ2 MP3

Στo MP3 περιέχονται τα Hörverstehen κάθε κεφαλαίου του βιβλίου...

37,20€

PROFI ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Γ1 & Γ2 TESTBUCH

Το βιβλίο Profi Γ1&Γ2 αποτελείται από 10 ολοκληρωμένες ενότητες και ακολουθεί πιστά τον νέο διαβαθμισμένο τρόπο εξέτασης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας των επιπέδων Γ1 και Γ2, δηλαδή η κάθε ενότητα περιέχει Leseverstehen, Hörverstehen, Sch..

29,68€

PRUFUNG EXPRESS GOETHE‐ZERTIFIKAT B2

Ο τόμος αυτός περιέχει δύο πλήρη πρότυπα τεστ με όλες τις ασκήσεις της εξέτασης. Το πρώτο τεστ προσφέρει μια πρώτη γνωριμία με την εξέταση, καθώς και πληροφορίες, χρήσιμες συμβουλές και έξυπνες προτάσεις για την επιτυχή επεξεργασία κάθε μέρους της. Τ..

20,00€

PRUFUNG EXPRESS OSD ZERTIFIKAT B2

Το Prüfung Express – ÖSD Zertifikat B2 προετοιμάζει αποτελεσματικά και με απλά βήματα για την εξέταση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στην τάξη, όσο και για την αυτόνομη προετοιμασία στο σπίτι.Περιέχει δύο πλήρη τεστ. Το πρώτο εξοικειώνει τον υποψήφιο..

20,00€

PRUFUNGSTRAINING GOETHE - ZERTIFIKAT C1 ( PLUS 2CD)

Για τη στοχευμένη προετοιμασία ως προς το περιεχόμενο και τη μορφή της εξέτασης Zertifikat C1 του Goethe-Institut το βιβλίο αυτό περιέχει τέσσερα υποδειγματικά τεστ με συστηματική εξάσκηση των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων σε προσεγμένα βήματα. Τα συ..

25,90€

PRUFUNGSTRAINING GOETHE ZERTIFIKAT A1 - FIT IN DEUTSCH 1

Το βιβλίο αυτό επιτρέπει στοχοθετημένη προετοιμασία για το Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 για παιδιά και εφήβους μεταξύ 10 και 16 ετών. Περιλαμβάνει• λεπτομερείς εξηγήσεις και ασκήσεις για όλα τα μέρη της εξέτασης καθώς και• έξι υποδειγματικά..

24,91€

PRUFUNGSTRAINING GOETHE ZERTIFIKAT A2 - FIT IN DEUTSCH 2

Το βιβλίο αυτό επιτρέπει στοχοθετημένη προετοιμασία για το Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2 για παιδιά και εφήβους μεταξύ 12 και 16 ετών. Περιλαμβάνει• λεπτομερείς εξηγήσεις και ασκήσεις για όλα τα μέρη της εξέτασης καθώς και• έξι υποδειγματικά..

24,90€

PRUFUNGSTRAINING GOETHE-ZERTIFIKAT B2 NEU

Για τη στοχευμένη προετοιμασία ως προς το περιεχόμενο και τη μορφή της νέας, από το 2019, εξέτασης, το βιβλίο αυτό περιέχει τέσσερα υποδειγματικά τεστ με αναλυτική εξάσκηση σε προσεγμένα βήματα. Τα ακουστικά αρχεία (δωρεάν download) περιλαμβάνουν όλα..

25,90€

PRUFUNGSTRAINING START DEUTSCH 1 ( PLUS CD)

Das Buch bietet eine gründliche Vorbereitung auf den Test-DaF und trainiert systematisch die vier Fertigkeiten Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen. Darüber hinaus vermittelt es Lernstrategien und prüfungsgerechtes Zeitmanagement. Neben Übungstests e..

25,90€

PRUFUNGSTRAINING TEST DAF B2-C1 ( PLUS CD)

Das Buch bietet eine gründliche Vorbereitung auf den Test-DaF und trainiert systematisch die vier Fertigkeiten Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen. Darüber hinaus vermittelt es Lernstrategien und prüfungsgerechtes Zeitmanagement. Neben Übungstests e..

25,90€

SO GEHT'S ZU A2 OSD ZERTIFIKAT/OSD KID A2 UBUNGS & TESTBUCH ( PLUS ONLINE AUDIO)

So geht's zu A2: ÖSD Zertifikat / ÖSD KID A2, βιβλίο εξάσκησης δεξιοτήτων και προετοιμασίας εξετάσεων, 160 σελ.Η ιδανική προετοιμασία για την εξέταση ÖSD Zertifikat A2 und ÖSD KID A2 για ενήλικες και εφήβους.Περιέχει συνολικά 8 θεματικές ενότητες με..

24,99€