Διπλώματα

CRONO A2 PREPARACION AL DELE A2 ( PLUS AUDIO)

"El Crono A2" está diseñado de acuerdo con los cambios realizados, por el Instituto Cervantes, en el examen DELE desde la convocatoria de febrero de 2020. “El Crono A2” es un manual creado por profesores del Instituto Cervantes que son examinadores o..

27,81€

DELE A1 CLAVES 2020

..

7,16€

DELE A2 ALUMNO ( PLUS AUDIO ONLINE)

Nueva edicin adaptada a los nuevos modelos de examen. Este libro permite a los alumnos prepararse para el Diploma de Espaol, nivel A2, requerido tambin para la obtencin de la nacionalidad espaola. Presenta seis modelos de exmenes co..

28,67€

DELE A2 CLAVES

Libro de claves (soluciones) de la nueva edicin adaptada a los nuevos modelos de examen del libro de preparacin al DELE A2. Contiene: Las transcripciones de la prueba 2, Comprensin auditiva. Las claves de todas las pruebas...

7,16€

DELE B1 ALUMNO ( PLUS AUDIO DESCARGABLE) NUEVO 2020

Este libro permite a los alumnos prepararse para el Diploma de Español, Nivel Inicial, B1.Presenta ocho modelos de exámenes completos, similares a los reales.Al final del libro se ofrecen unas pautas para los exámenes en las que el alumno encontrará ..

29,26€

DELE B1 CLAVES NUEVO

Η σειρά εκπαιδευτικών βιβλίων Preparación a los DELE του εκδοτικούοίκουEdelsa,αποτελείταιαπό 6 τόμους κάθε ένας από τους οποίους απευθύνεταιαντίστοιχα σε μαθητέςεπιπέδου A1,A2,B1,B2,C1,C2 και τους προετοιμάζει γιατιςεξετάσεις στα αντίστοιχα πτυχία...

7,39€

DELE B2 ALUMNO ( PLUS DOWNLOADABLE AUDIO) 2019

Este libro permite a los alumnos prepararse para el Diploma Intermedio de Español Lengua Extranjera, nivel B2. Audio descargable, con acentos hispanos. Presenta siete modelos de exámenes completos, similares a los reales. Al final del libro se ofrece..

29,56€

DELE B2 CLAVES NUEVO

Η σειρά εκπαιδευτικών βιβλίων Preparación a los DELE του εκδοτικούοίκουEdelsa,αποτελείταιαπό 6 τόμους κάθε ένας από τους οποίους απευθύνεταιαντίστοιχα σε μαθητέςεπιπέδου A1,A2,B1,B2,C1,C2 και τους προετοιμάζει γιατιςεξετάσεις στα αντίστοιχα πτυχία...

7,39€

DELE C1 CLAVES

Η σειρά εκπαιδευτικών βιβλίων Preparación a los DELE του εκδοτικούοίκουEdelsa,αποτελείταιαπό 6 τόμους κάθε ένας από τους οποίους απευθύνεταιαντίστοιχα σε μαθητέςεπιπέδου A1,A2,B1,B2,C1,C2 και τους προετοιμάζει γιατιςεξετάσεις στα αντίστοιχα πτυχία.Με..

8,87€

DELE C1 LIBRO DEL ALUMNO ( PLUS AUDIO DESGARGABLE)

Η σειρά εκπαιδευτικών βιβλίων Preparación a los DELE του εκδοτικούοίκουEdelsa,αποτελείταιαπό 6 τόμους κάθε ένας από τους οποίους απευθύνεταιαντίστοιχα σε μαθητέςεπιπέδου A1,A2,B1,B2,C1,C2 και τους προετοιμάζει γιατιςεξετάσεις στα αντίστοιχα πτυχία...

33,25€

DELE C2 CLAVES

Η σειρά εκπαιδευτικών βιβλίων Preparación a los DELE του εκδοτικούοίκουEdelsa,αποτελείταιαπό 6 τόμους κάθε ένας από τους οποίους απευθύνεταιαντίστοιχα σε μαθητέςεπιπέδου A1,A2,B1,B2,C1,C2 και τους προετοιμάζει γιατιςεξετάσεις στα αντίστοιχα πτυχία.Με..

11,53€

DELE ESCOLAR A1

Informationen zur Reihe: Das Instituto Cervantesbietet Jugendlichen zwischen 11 und 17 Jahren die Möglichkeit, ein schulisches Spanischdiplom auf zwei Niveaustufen abzulegen: DELE A1 und DELE A2-B1. Für die Niveaustufe A2-B1 gibt es eine Prüfung mit ..

24,39€

DELE ESCOLAR A1 CLAVES ( PLUS TRANCRIPCIONES)

Preparacin al DELE Escolar A1: libro de claves, transcripciones y soluciones justificadas. Contiene: Las transcripciones de la prueba 2, Comprensin auditiva. Las claves y soluciones comentadas de la prueba 1, Comprensin d..

11,37€

DELE ESCOLAR A2/B1 ALUMNO

Este libro permite a los alumnos de entre 11 y 17 anos prepararse para el Diploma de Espanol Escolar, DELE nivel A2/B1.Presenta siete modelos de examenes completos, similares a los reales.Al final del libro se ofrecen unas pautas para los examenes en..

24,39€

DESTINO DELE A1 ( PLUS CD-ROM)

..

18,41€

ESPECIAL DELE A2 CURSO COMPLETO

Curso completo Especial DELE A2 es un material de preparación para obtener el Diploma de Español como Lengua Extranjera de nivel A2 que ofrece un material útil tanto a profesores como a alumnos, ya que abarca todos los contenidos imprescindibles de e..

34,29€

ESPECIAL DELE A2 SOLUCIONES

Curso completo Especial DELE A2 es un material de preparación para obtener el Diploma de Español como Lengua Extranjera de nivel A2 que ofrece un material útil tanto a profesores como a alumnos, ya que abarca todos los contenidos imprescindibles de e..

12,05€

ESPECIAL DELE B1 CURSO COMPLETO

Curso completo Especial DELE B1 es un material de preparacion para obtener el Diploma de Espanol como Lengua Extranjera de nivel B1 que ofrece un material util tanto a profesores como a alumnos, ya que abarca todos los contenidos imprescindibles de e..

35,24€

ESPECIAL DELE B2 CURSO COMPLETO

This book contains 7 complete mock tests, which are classified according to various subject areas. At the end of the book, the characteristics of each test and each task are explained in detail. There is also advice on how to successfully complete ea..

35,61€

LAS CLAVES DEL DELE A1 EDICION ACTUALIZADA

Actualización gráfica y documental de Las claves del nuevo DELE. Ahora con una mayor extensión digital y más exámenes autocorregibles en Campus Difusión ...

25,65€

LAS CLAVES DEL DELE A2 EDICION ACTUALIZADA

¿Deseas presentarte al examen del DELE A2, el Diploma de Español como Lengua Extranjera de nivel A2? En ese caso, este es tu manual.Las claves del DELE A2 Edición actualizada te ayudará a superar esta prueba con éxito. Se trata de un manual 100 %..

25,65€

LAS CLAVES DEL NUEVO DELE B1 ( PLUS AUDIO)

Βιβλίο προετοιμασίας για τις εξετάσεις Ισπανικών DELE για το επίπεδο B1..

26,50€

LAS CLAVES DEL NUEVO DELE B2 ( PLUS DOWNLOADABLE AUDIO)

El libro que necesitas para preparar el examen DELE B2: Las claves del DELE B2 incluye 5 exámenes modelo con soluciones (descargables en nuestra web). Además de los exámenes modelo, también incluye 5 unidades didácticas con contenidos esenciales del ..

26,50€

LAS CLAVES DEL NUEVO DELE C1 ( PLUS CD)

Material específico y actualizado para la preparación del nuevo DELE C1. Dirigido a jóvenes y adultos que desean presentarse a este examen de español con garantías de éxito. Las claves del nuevo DELE C1 da al candidato todas las herramientas necesari..

26,50€

NUEVO DESTINO DELE B1 ( PLUS AUDIO CD)

Preparacion al Diploma de Espanol como Lengua ExtranjeraA series focusing on developing all four language skills through vocabulary and communication. Features: • clear and effective thematic units, based topics of everyday life • complete practice e..

25,36€

OBJETIVO DELE A1 ( PLUS AUDIO)

¿Qué ofrece este manual? Es una herramienta imprescindible para preparar al estudiante que quiere presentarse al examen del dele A1. Incluye modelos de examen que reproducen las pruebas del diploma de español como lengua extranjera. Adaptado a los nu..

24,72€

OBJETIVO DELE A2 ( PLUS AUDIO)

Nueva edicin de Objetivo DELE A2, adaptado a los nuevos exmenes del Instituto Cervantes (2020). Dirigido a jvenes y adultos de niveles A2 del MCER. Prepara al estudiante para presentarse al examen del DELE A2. Los autores, adems de ser profesores de ..

27,47€

OBJETIVO DELE B1 ( PLUS MP3) 2017

..

27,46€

OBJETIVO DELE B2 ( PLUS CD)

Manual de español destinado a estudiantes español para extranjeros. Nivel B2del MCR. Manual para estudiantes extranjeros que quieren presentarse al examenpara obtener el Diploma de Español como Lengua Extranjera: DELE B2. Incluyeconsejos generales qu..

27,47€

OBJETIVO DELE C1 ( PLUS MP3)

..

32,53€

OBJETIVO DELE ESCOLAR A2/B1 ALUMNO

Uso escolar. Aula de gramática A1 recoge la programación de los Niveles de referencia para el español. Contiene: 27 temas gramaticales con explicaciones básicas y claras adecuadas al nivel. Gran variedad de ejercicios prácticos y lúdicos de sistemati..

26,40€

PREPARACIN AL DELE C2 LIBRO DEL ALUMNO ( PLUS AUDIO DOWNLOADABLE)

Pblico al que va destinado: Estudiantes que pretenden obtener el Diploma de Espaol Lengua Extranjera, Nivel C2. Las autoras son profesoras que cuentan con una larga experiencia tanto en la enseanza de cursos de espaol como en la pr..

34,95€

PROYECTO ΚΠΓ B (B1 & B2)

Το Proyecto ΚΠγ Β απευθύνεται σε υποψηφίους των εξετάσεων επιπέδου Β του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας για την ισπανική γλώσσα, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την προετοιμασία του ειδικού μαθήματος των Πανελληνίων.Περιλαμβάνει 6 ολοκληρ..

19,08€

PROYECTO ΚΠΓ B (B1 & B2)

Το Proyecto ΚΠγ Β απευθύνεται σε υποψηφίους των εξετάσεων επιπέδου Β του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας για την ισπανική γλώσσα, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την προετοιμασία του ειδικού μαθήματος των Πανελληνίων.Περιλαμβάνει 6 ολοκληρ..

21,20€

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ NIVEL B2 ( PLUS CD)

Preparación para el Certificado Estatal de Conocimiento de la Lengua Españolaes un manual de preparación del examen KPG de nivel B2 que contiene todas lasclaves necesarias para superar con éxito el certificado: información deinterés para el candidato..

13,66€