Γραμματική

3 POR UNO REPASA B1 ALUMNO

..

25,35€

A CONJUGAR VERBOS EN ESPANOL

..

17,83€

AKTUELLE SPANISCHE GRAMMATIK (A1-B1)

La colección Gramáticas bilingües está compuesta por cinco títulos. Cada uno de ellos abarca desde el nivel A1 hasta el B1 y presenta las explicaciones gramaticales y los enunciados de las actividades en inglés, portugués, italiano, alemán o francés,..

33,43€

AKTUELLE SPANISCHE GRAMMATIK (A1-B1)- SOLUCIONARIO

La colección Gramáticas bilingües está compuesta por cinco títulos. Cada uno de ellos abarca desde el nivel A1 hasta el B1 y presenta las explicaciones gramaticales y los enunciados de las actividades en inglés, portugués, italiano, alemán o francés,..

7,58€

COMPETENCIA GRAMATICAL EN USO A2 LIBRO DEL ALUMNO ( PLUS CD) VERSION GRIECA

Η σειρά εκπαιδευτικών βιβλίων Competencia gramatical en Usoτου εκδοτικού οίκουEdelsa,αποτελείταιαπό 4 τόμους που αντιστοιχούν στα επίπεδα Α1,Α2,Β1,Β2.Είναι γραμμένο σύμφωνα με το Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς στηνΙσπανική πουαναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Θε..

21,42€

COMPETENCIA GRAMATICAL EN USO B1 ( PLUS CD)

Extensión digital: los alumnos encontrarán material de apoyo gratuitodescargable en "Zona estudiante".Competencia gramatical en Uso B1 presenta: • 27 temas esenciales para adquirir los conocimientos gramaticales de un nivelB1. 2 apéndices, uno de for..

23,21€

COMPETENCIA GRAMATICAL EN USO B1 CLAVES

Η σειρά εκπαιδευτικών βιβλίων Competencia gramatical en Usoτου εκδοτικού οίκουEdelsa,αποτελείταιαπό 4 τόμους που αντιστοιχούν στα επίπεδα Α1,Α2,Β1,Β2.Είναι γραμμένο σύμφωνα με το Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς στηνΙσπανική πουαναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Θε..

7,02€

COMPETENCIA GRAMATICAL EN USO B2 CLAVES

Η σειρά εκπαιδευτικών βιβλίων Competencia gramatical en Usoτου εκδοτικού οίκουEdelsa,αποτελείταιαπό 4 τόμους που αντιστοιχούν στα επίπεδα Α1,Α2,Β1,Β2.Είναι γραμμένο σύμφωνα με το Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς στηνΙσπανική πουαναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Θε..

7,02€

CONJUGAR VERBOS DE ESPANA Y DE AMERICA ( PLUS CD) 2011 ED.

Η σειρά εκπαιδευτικών βιβλίων Conjugar es fácil (en españolde España y deAmérica) του εκδοτικού οίκου Edelsa,αποτελείται από 3 βιβλία και μας μαθαίνειτην σωστή και γρήγορη χρήση των ρημάτων που χρησιμοποιούνται περισσότερο στηνισπανικήγλώσσα...

24,08€

CUADERNO DE GRAMMATICA ESPANOLA A2 ( PLUS CD mp3)

Se compone de 20 unidades en las que se tratan diferentes categorías morfosintácticas de la gramática del español. Cada unidad incluye cuadros con explicaciones claras y operativas sobre los aspectos morfológicos, los valores de las formas gramatica..

23,85€

CUADERNOS DE GRAMATICA ESPANOLA B1 ( PLUS AUDIO DESCARGABLE)

Se compone de 20 unidades en las que se tratan diferentes categorías morfosintácticas de la gramática del español. Cada unidad incluye cuadros con explicaciones claras y operativas sobre los aspectos morfológicos, los valores de las formas gramatica..

20,00€

CUADERNOS DE GRAMMATICA ESPANOLA A1-B1

Se compone de 18 unidades en las que se tratan diferentes categorías morfosintácticas de la gramática del español. Cada unidad incluye cuadros con explicaciones claras y operativas sobre los aspectos morfológicos, los valores de las formas gramatica..

30,50€

DALE A LA GRAMATICA A1 ( PLUS CD)

Material de refuerzo y autoaprendizaje para sistematizar y repasar los aspectos esenciales y más complejos del español en este nivel.Al final de cada unidad, el alumno revisará los temas gramaticales en forma de Repaso, con un texto escrito acompañad..

26,01€

DALE A LA GRAMATICA A2 ( PLUS CD)

Material de refuerzo y autoaprendizaje para sistematizar y repasar los aspectos esenciales y más complejos del español en este nivel.Al final de cada unidad, el alumno revisará los temas gramaticales en forma de Repaso, con un texto escrito acompañad..

26,01€

DALE A LA GRAMATICA B1 ( PLUS CD)

Es un material ameno de refuerzo y autoaprendizaje, destinado a jóvenes y adultos de nivel B1. Aborda el estudio y la práctica de la gramática a través de diversos ejercicios haciendo hincapié en los aspectos gramaticales más conflictivos de este niv..

27,64€

DICCIONARIO PRACTICO DE GRAMATICA CUADERNO DE EJERCICIOS

Το Diccionario practico de gramatica είναι έναεκπαιδευτικό βιβλίο γραμματικής της ισπανικής γλώσσας του εκδοτικού οίκου Edelsa,το οποίο απευθύνεταιτόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους σπουδαστές που επιθυμούν να εμβαθύνουν,να βελτιώσουν τις γνώσει..

25,87€

DICCIONARIO PRACTICO DE GRAMMATICA LIBRO DEL ALUMNO

Το Diccionario practico de gramatica είναι έναεκπαιδευτικό βιβλίο γραμματικής της ισπανικής γλώσσας του εκδοτικού οίκου Edelsa,το οποίο απευθύνεταιτόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους σπουδαστές που επιθυμούν να εμβαθύνουν,να βελτιώσουν τις γνώσει..

41,53€

EJERCICIOS PARA PRACTICA CRAMATICA

Ejercicios para practicar la gramática está compuesto de ejercicios asociados a los temas gramaticales tratados en Gramática básica del español de esta misma colección...

12,64€

EL ESTILO INDIRECTO-LIBRO

En El estilo indirecto se plantea una reflexión sobre cómo transmitir laspalabras de otra persona, qué cambios hay quie realizar y que mecanismosentran en funcionamiento. Es un libro de ayuda para descubrir la mecánica delestilo indirecto basándose e..

28,22€

EL SUBJUNTIVO 1

El subjuntivo 1 ayuda a conocer el funcionamiento del subjuntivo en español, los contextos en los que aparece, las diferencias con el indicativo, y propone prácticas de utilización en situaciones reales...

28,22€

EL SUBJUNTIVO 2

El subjuntivo 2 ayuda al lector a profundizar en el funcionamiento delsubjuntivo en español en sus usos más complejos, los contextos en los queaparece y las diferencias con el indicativo, y propone prácticas deutilización en situaciones reales. Los d..

28,22€

EN GRAMATICA MEDIO B1 ( PLUS AUDIO-CD)

Gramatica Medio B1 Esta gramatica teorico-practica parte del uso y estructura de forma coherente los contenidos gramaticales y su funcionamiento. Cada unidad consta de:?FIJESE!: vineta con muestras de lengua donde se contextualizan algunos de los pun..

20,98€

GRAMATICA AVANZADO B2 2ND EDITION ( PLUS CD)

Gramática Avanzado B2 Esta gramática teórico-práctica parte del uso, yestructura de forma coherente los contenidos gramaticales y su funcionamiento.Cada unidad consta de:¡FIJESE!: viñeta con muestras de lengua donde secontextualizan algunos de los pu..

20,98€

GRAMATICA BASICA DEL ESPANOL

Se trata de una Gramática de carácter básico orientada a alumnos de ELE de los niveles inicial e intermedio...

14,04€

GRAMATICA BASICA DEL ESPANOL CON EJERCICIOS

Gramática básica del español con ejercicios trabaja los aspectos básicos de la gramática de los niveles inicial e intermedio y propone ejercicios para practicar estos aspectos...

22,01€

GRAMATICA COMMUNICATIVA DEL ESPANOL T1

..

45,45€

GRAMATICA DE USO DEL ESPANOL TEORIA Y PRACTICA CON SOLUCIONARIO A1-A2

Recorrido completo por todas las cuestiones esenciales de la gramática desde un nivel A1 hasta A2. - Organizado en dobles páginas para enfrentar la teoría con sus ejercicios correspondientes. - Cuadros para resaltar los puntos gramaticas más importan..

22,79€

GRAMATICA DE VERSOS

Gramatica de versos es una antologia de poesia espanola e hispanoamericana en la que figuran poetas como Lope de Vega, Sor Juana Ines de la Cruz, Miguel de Cervantes, Gustavo Adolfo Becquer, Ruben Dario... A proposito de los textos literarios se prop..

15,98€

GRAMATICA ELEMENTAL A1-A2 ( PLUS CD AUDIO)

Gramática Elemental A1-A2 Esta gramática teórico-práctica parte del uso yestructura de forma coherente los contenidos gramaticales y su funcionamiento.Cada unidad consta de:¡FIJESE!: viñeta con muestras de lengua donde secontextualizan algunos de los..

20,98€

GRAMATICA EN CONTEXTO

Το Gramatica en contexto είναι ένα εκπαιδευτικό βιβλίο γραμματικής του εκδοτικού οίκου Edelsa και απευθύνεται σε εφήβους και ενήλικες μαθητές επιπέδου από A1 έως B2 που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γραμματικές τους γνώσεις μόνοι τους και σε καθηγητές ..

38,21€