Προετοιμασία εξετάσεων

ACTIVIDADES PARA EL MARCO COMUN: A2 ACTIVIDADES ( PLUS AUDIO)

La colección Actividades para el Marco Común Europeo está compuesta por 6 libros de actividades para practicar la comprensión, expresión, interacción y mediación oral y escrita en todos los niveles del MCER (A1, A2, B1, B2, C1, C2).Las actividades pr..

24,85€

CURSO INTENSIVO DE ESPANOL INTERMEDIO-SUPERIOR EJERCICIOS PRACTICOS LIBRO DEL ALUMNO

• This course is structured in three graded levelsand it offers a great variety of exercises...

29,68€

DALE A LA CONJUGACIÓN! A1

Consta de 120 ejercicios que, a través de una variedad amplia y diversa de actividades, tratan los diferentes aspectos relacionados con la conjugación verbal: el presente de indicativo de los verbos regulares; irregulares; con cambio vocálico; ser, e..

21,03€

DALE AL DELE A2 ( PLUS CD)

..

44,84€

DALE AL DELE! A1

Dale al DELE! A1 βιβλίο μαθητή...

30,57€

DALE AL DELE! A2

¡Dale al DELE! A2 prepara para la obtención del nivel A2 y puede ser utilizado tanto en clase como de forma autónoma.En el libro hay 136 tareas y 6 modelos de exámenes e instrucciones y estrategias para realizar las diferentes pruebas del examen (Com..

31,54€

DALE AL DELE! B1

¡Dale al nuevo DELE! B1 prepara para la obtención del nivel B1 y puede ser utilizado tanto en clase como de forma autónoma.En el libro hay 5 modelos de examen e instrucciones y estrategias para realizar las diferentes pruebas del examen (Comprensión ..

28,73€

DALE AL DELE! B2

¡Dale al nuevo DELE! B2 prepara para la obtención del nivel B2 y puede ser utilizado tanto en clase como de forma autónoma.En el libro hay 5 modelos de examen e instrucciones y estrategias para realizar las diferentes pruebas del examen (Comprensión ..

27,97€

EL CRONOMETRO A1 ( PLUS CD)

Manual para la preparación del Diploma de Español como Lengua Extranjera nivel A1 con todas las claves necesarias para superar el examen con éxito consejos prácticos, información sobre el procedimiento del examen, ejercicios extra, modelos de examen…..

26,85€

EL CRONOMETRO A1 ESCOLARES ( PLUS CD)

Nuevo manual que incluye las características del nuevo examen DELE de nivel A1 para escolares del Instituto Cervantes.Manual para la preparación autónoma o en cursos de los nuevos modelos de examen para conseguir el DELE A1 para escolares. Dirigido a..

26,79€

EL CRONOMETRO A2/B1 PARA ESCOLARES NUEVO ( PLUS AUDIO)

Manual para la preparación autónoma o en cursos de los nuevos modelos de examen para conseguir el DELE A2/B1 para escolares. Dirigido a profesores preparadores y a niños y adolescentes que se van a presentar a los exámenes y quieren asegurar el aprob..

28,37€

EL CRONOMETRO B1 ( PLUS CD)

El Cronómetro B1 - Edición Nuevo DELE 2013 Manual para preparar el nuevo formato de examen DELE del Instituto Cervantes. Nueva publicación para ayudar a profesores y estudiantes de español a que puedan prepararse para las convocatorias del examen DEL..

38,35€

EL CRONOMETRO B2 ( PLUS CD)

* Este manual está especialmente diseñado para la preparación del nuevo DELE en las convocatorias de agosto y noviembre de 2013. * Permite un doble itinerario: preparación individual y autónoma, y preparación en grupo con tutor. * Incluye cuatro mode..

36,25€

EL CRONOMETRO C1 ( PLUS CD)

Manual para la preparación autónoma o en cursos de los nuevos modelos deexamen para conseguir el DELE C1. Dirigido a personas que se van a presentar alos exámenes y quieren asegurar el aprobado.El Cronómetro C1 ofrece alcandidato información actualiz..

37,42€

EL CRONOMETRO C2 ( PLUS CD)

Nuevo manual según el nuevo examen DELE de nivel C2 del InstitutoCervantes.Manual para la preparación autónoma o en cursos de los nuevosmodelos de examen para conseguir el DELE C2. Dirigido a personas que se van apresentar a los exámenes y quieren as..

36,77€

PREPARAZIONE PER GLI ESAMI - LIVELLI B2-C1: LIBRO DELLO STUDENTE

Ενα ολοκληρωμένο βοήθημα, για την προετοιμασία των επιπέδων B2-C1 της ιταλικής γλώσσας. Περιλαμβάνει 14 θεματολογικές ενότητες για την προετοιμασία όλων των πιστοποιητικών.Περιέχει:- χρήσιμο υλικό για τους μαθητές με άλυτα tests και ασκήσεις- κείμεν..

21,23€

PREPARAZIONE PER GLI ESAMI - LIVELLI B2-C1: LIBRO PER L'INSEGNANTE

Ενα ολοκληρωμένο βοήθημα για τον καθηγητή, για την προετοιμασία των επιπέδων B2-C1 της ιταλικής γλώσσας. Περιλαμβάνει 14 θεματολογικές ενότητες για την προετοιμασία όλων των πιστοποιητικών.Περιέχει:- χρήσιμο υλικό για τους μαθητές με άλυτα tests και..

21,23€

PRISMA A1-A2 EVALUACION LIBRO DEL ALUMNO

Los materiales de Prisma evaluación A1 / A2 proporcionan al profesor y alalumno una serie de instrumentos con los que ambos podrán comprobar elaprovechamiento de los cursos realizados con cualquier manual cuyos objetivosy contenidos estén organizados..

80,81€

PRISMA B1-B2 EVALUACION LIBRO DEL ALUMNO

Nivel intermedio con la fusión de los niveles B1 y B2, donde se trabajan loscontenidos más relevantes de cada nivel. Sigue las pautas del Marco comúneuropeo de referencia, aúna diferentes tendencias metodológicas desde unaperspectiva comunicativa y p..

80,81€

PRUEBAS DE NIVEL CD

Pruebas de nivel es un material que ofrece la posibilidad de clasificar a unestudiante con respecto a los niveles descritos en el Marco común europeo dereferencia (MCER) y a partir de las especificaciones para el español del Plancurricular del Instit..

56,52€