Προετοιμασία εξετάσεων

IB-AB INITIO 1

..

26,00€

ITALIANO IN TEST C1

Το βιβλίο "Italiano in test C1" περιλαμβάνει 10 test αυτοαξιολόγησης. Τα test είναι ένα απαραίτητο εργαλείο τόσο για τον μαθητή όσο και για τον καθηγητή για τη σωστή προετοιμασία όλων των εξετάσεων για την πιστοποίηση της γλώσσας επιπέδου C1. Κάθε te..

22,00€

ITALIANO IN TEST C2

Το βιβλίο "Italiano in test C2" περιλαμβάνει 10 TEST αυτοαξιολόγησης. Τα test είναι ένα απαραίτητο εργαλείο τόσο για τον μαθητή όσο και για τον καθηγητή για τη σωστή προετοιμασία όλων των εξετάσεων για την πιστοποίηση της γλώσσας του ανώτατου επιπέδο..

22,00€

LEGGERE & OLTRE

..

16,21€

QUADERNI CILS B1 (CERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA)

Questo volume, contenente le prove del Livello UNO-B1, è destinato adapprendenti che possiedono una competenza autonoma in Italiano L2.Al livelloUNO-B1 l'apprendente possiede le capacità comunicative necessarie per usare lalingua italiana con autonom..

34,51€

SAPORE D'ITALIA MEDIO

Sapore d’Italia si rivolge a chi studia l’italiano come lingua straniera a un livello intermedio. con particolare riguardo alle competenze richieste dalle certificazioni delle Università di Perugia (Celi 2 e 3) e Siena (Cils Uno-B1 e Due-B2), Plida (..

14,80€