Άλλες γλώσσες

Άλλες γλώσσες

COMMUNICATE IN GREEK FOR BEGINNERS STUDENT'S BOOK ( PLUS CD)

Ο νέος μας τίτλος Communicate in Greek for Beginners περιλαμβάνει την ύλη πουκαλύπτει το πρώτο επίπεδο της μεθόδου Επικοινωνήστε Ελληνικά και αποτελείταιαπό ένα βιβλίο του σπουδαστή, δύο βιβλία ασκήσεων και ένα CD ήχου προσαρτημένοστο βιβλίο του σπου..

24,38€

COMMUNICATE IN GREEK FOR BEGINNERS WORKBOOK 1

Το Workbook One περιέχει: * συμπληρωματικές γραπτές ασκήσεις γραμματικής και λεξιλογίου * εξέταση προόδου * λύσεις των ασκήσεων..

7,42€

COMMUNICATE IN GREEK FOR BEGINNERS WORKBOOK 2

Το Workbook Two περιέχει: * συμπληρωματικές γραπτές ασκήσεις γραμματικής και λεξιλογίου * εξέταση προόδου * τις λύσεις των ασκήσεων..

7,42€

I TALK: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ( PLUS 4 CD)

Η μέθοδος I TALK είναι ο καταλληλότερος τρόπος για να μπορέσετε γρήγορα και εύκολα να μάθετε να χρησιμοποιείτε την γλώσσα που έχετε επιλέξει σε επίπεδο καθημερινής, πρακτικής επικοινωνίας (30 ώρες μελέτης). (Απλή καθημερινή συζήτηση-αεροδρόμιο-ξενο..

69,00€

ΑΚΟΥ ΝΑ ΔΕΙΣ 1 ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ( PLUS CD)

Η σειρά "Άκου να δεις" έχει ως σκοπό την ενίσχυση της ακουστικής κατανόησης του ξενόγλωσσου σπουδαστή που μαθαίνει ελληνικά.Αποτελείται από 3 βιβλία και 3 CD και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματικό υλικό για οποιοδήποτε εγχειρίδιο διδασκαλίας ..

15,90€

ΑΚΟΥ ΝΑ ΔΕΙΣ 2

Η σειρά "Άκου να δεις" έχει ως σκοπό την ενίσχυση της ακουστικής κατανόησης του ξενόγλωσσου μαθητή που μαθαίνει ελληνικά. Αποτελείται από 3 βιβλία και 3 CD, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματικό υλικό για οποιοδήποτε εγχειρίδιο διδασκαλίας τ..

15,98€

ΑΚΟΥ ΝΑ ΔΕΙΣ 3

Η σειρά "Άκου να δεις" έχει ως σκοπό την ενίσχυση της ακουστικής κατανόησης του ξενόγλωσσου μαθητή που μαθαίνει ελληνικά. Αποτελείται από 3 βιβλία και 3 CD, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματικό υλικό για οποιοδήποτε εγχειρίδιο διδασκαλίας τ..

15,98€

ΑΚΟΥ ΝΑ ΔΕΙΣ 3 ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Η σειρά "Άκου να δεις" έχει ως σκοπό την ενίσχυση της ακουστικής κατανόησης του ξενόγλωσσου σπουδαστή που μαθαίνει ελληνικά.Αποτελείται από 3 βιβλία και 3 cd και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματικό υλικό για οποιοδήποτε εγχειρίδιο διδασκαλίας ..

15,90€

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΑΣ B1 ( ΑΓΓΛΙΚΑ ) ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Textbook Greek for you B1 is a part of the bilingual series for learning Modern Greek as a second/foreign language Greek for you for adolescents and adults. This bilingual material makes the classroom teaching easier, while at the same time it can be..

42,20€

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΑΣ B1 ( ΓΑΛΛΙΚΑ ) ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Textbook Greek for you B1 is a part of the bilingual series for learning Modern Greek as a second/foreign language Greek for you for adolescents and adults. This bilingual material makes the classroom teaching easier, while at the same time it can be..

39,80€

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΑΣ B1 ( ΡΩΣΙΚΑ ) ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Textbook Greek for you B1 is a part of the bilingual series for learning Modern Greek as a second/foreign language Greek for you for adolescents and adults. This bilingual material makes the classroom teaching easier, while at the same time it can be..

39,80€

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΑΣ Α0 ( ΑΓΓΛΙΚΑ ) ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Το βιβλίο του μαθητή ανήκει στη δίγλωσση σειρά εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Ελληνικά για σας, η οποία απευθύνεται σε εφήβους και ενηλίκους. Πρόκειται για ένα δίγλωσσο υλικό, το οποίο διευκολύνει τη διδασκαλία στην τάξη, αλλά και την αυτόν..

26,60€

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΑΣ Α0 ( ΑΛΒΑΝΙΚΑ ) ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Το βιβλίο του μαθητή ανήκει στη δίγλωσση σειρά εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Ελληνικά για σας, η οποία απευθύνεται σε εφήβους και ενηλίκους. Πρόκειται για ένα δίγλωσσο υλικό, το οποίο διευκολύνει τη διδασκαλία στην τάξη, αλλά και την αυτόν..

26,50€

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΑΣ Α0 ( ΓΑΛΛΙΚΑ ) ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Το βιβλίο του μαθητή ανήκει στη δίγλωσση σειρά εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Ελληνικά για σας, η οποία απευθύνεται σε εφήβους και ενηλίκους. Πρόκειται για ένα δίγλωσσο υλικό, το οποίο διευκολύνει τη διδασκαλία στην τάξη, αλλά και την αυτόν..

26,60€

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΑΣ Α0 ( ΡΩΣΙΚΑ ) ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Το βιβλίο του μαθητή ανήκει στη δίγλωσση σειρά εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Ελληνικά για σας, η οποία απευθύνεται σε εφήβους και ενηλίκους. Πρόκειται για ένα δίγλωσσο υλικό, το οποίο διευκολύνει τη διδασκαλία στην τάξη, αλλά και την αυτόν..

26,50€

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΑΣ Α0 ( ΤΟΥΡΚΙΚΑ ) ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Το βιβλίο του μαθητή ανήκει στη δίγλωσση σειρά εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Ελληνικά για σας, η οποία απευθύνεται σε εφήβους και ενηλίκους. Πρόκειται για ένα δίγλωσσο υλικό, το οποίο διευκολύνει τη διδασκαλία στην τάξη, αλλά και την αυτόν..

26,50€

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΑΣ Α1 ( ΑΓΓΛΙΚΑ ) ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Το βιβλίο του μαθητή Ελληνικά για σας Α1 ανήκει στη δίγλωσση σειρά εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Ελληνικά για σας, η οποία απευθύνεται σε εφήβους και ενηλίκους. Πρόκειται για ένα δίγλωσσο υλικό, το οποίο διευκολύνει τη διδασκαλία στην τάξη..

31,10€

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΑΣ Α1 ( ΑΓΓΛΙΚΑ ) ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το τετράδιο ασκήσεων Ελληνικά για σας Α1 αποτελεί μέρος της σειράς εκμάθησης ελληνικών Ελληνικά για σας. Tο τετράδιο ασκήσεων Α1 καλύπτει απόλυτα την ύλη που απαιτείται για τις εξετάσεις του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας Α1 του Κ.Ε.Γ. (Κέντρο Ελληνική..

20,00€

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΑΣ Α1 ( ΓΑΛΛΙΚΑ ) ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Το βιβλίο του μαθητή Ελληνικά για σας Α1 ανήκει στη δίγλωσση σειρά εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Ελληνικά για σας, η οποία απευθύνεται σε εφήβους και ενηλίκους. Πρόκειται για ένα δίγλωσσο υλικό, το οποίο διευκολύνει τη διδασκαλία στην τάξη..

31,10€

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΑΣ Α1 ( ΓΑΛΛΙΚΑ ) ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το τετράδιο ασκήσεων Ελληνικά για σας Α1 αποτελεί μέρος της σειράς εκμάθησης ελληνικών Ελληνικά για σας. Tο τετράδιο ασκήσεων Α1 καλύπτει απόλυτα την ύλη που απαιτείται για τις εξετάσεις του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας Α1 του Κ.Ε.Γ. (Κέντρο Ελληνική..

19,93€

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΑΣ Α1 ( ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ) ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Workbook Greek for you A1 belongs to the bilingual series for learning Modern Greek as a foreign language Greek for you for adolescents and adults. This bilingual material makes the classroom teaching easier, while at the same time it can be used for..

19,93€

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΑΣ Α1 ( ΙΣΠΑΝΙΚΑ ) ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Workbook Greek for you A1 belongs to the bilingual series for learning Modern Greek as a foreign language Greek for you for adolescents and adults. This bilingual material makes the classroom teaching easier, while at the same time it can be used for..

19,93€

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΑΣ Α1 ( ΙΤΑΛΙΚΑ ) ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Workbook Greek for you A1 belongs to the bilingual series for learning Modern Greek as a foreign language Greek for you for adolescents and adults. This bilingual material makes the classroom teaching easier, while at the same time it can be used for..

19,93€

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΑΣ Α1 ( ΡΩΣΙΚΑ ) ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Το βιβλίο του μαθητή Ελληνικά για σας Α1 ανήκει στη δίγλωσση σειρά εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Ελληνικά για σας, η οποία απευθύνεται σε εφήβους και ενηλίκους. Πρόκειται για ένα δίγλωσσο υλικό, το οποίο διευκολύνει τη διδασκαλία στην τάξη..

26,60€

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΑΣ Α1 ( ΡΩΣΙΚΑ ) ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το τετράδιο ασκήσεων Ελληνικά για σας Α1 αποτελεί μέρος της σειράς εκμάθησης ελληνικών Ελληνικά για σας. Το τετράδιο ασκήσεων Α1 καλύπτει απόλυτα την ύλη που απαιτείται για τις εξετάσεις του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας Α1 του Κ.Ε.Γ. (Κέντρο Ελληνική..

19,93€

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΑΣ Α1 ( ΤΟΥΡΚΙΚΑ ) ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Το βιβλίο του μαθητή Ελληνικά για σας Α1 ανήκει στη δίγλωσση σειρά εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Ελληνικά για σας, η οποία απευθύνεται σε εφήβους και ενηλίκους. Πρόκειται για ένα δίγλωσσο υλικό, το οποίο διευκολύνει τη διδασκαλία στην τάξη..

30,95€

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΑΣ Α1 ( ΤΟΥΡΚΙΚΑ ) ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το βιβλίο του μαθητή Ελληνικά για σας Α1 ανήκει στη δίγλωσση σειρά εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Ελληνικά για σας, η οποία απευθύνεται σε εφήβους και ενηλίκους. Πρόκειται για ένα δίγλωσσο υλικό, το οποίο διευκολύνει τη διδασκαλία στην τάξη..

19,93€

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΑΣ Α2 ( ΑΓΓΛΙΚΑ ) ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Το βιβλίο του μαθητή "Ελληνικά για σας Α2" ανήκει στη δίγλωσση σειρά εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Ελληνικά για σας, η οποία απευθύνεται σε εφήβους και ενηλίκους. Πρόκειται για ένα δίγλωσσο υλικό, το οποίο διευκολύνει τη διδασκαλία στην τά..

34,77€

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΑΣ Α2 ( ΓΑΛΛΙΚΑ ) ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Το βιβλίο του μαθητή "Ελληνικά για σας Α2" ανήκει στη δίγλωσση σειρά εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Ελληνικά για σας, η οποία απευθύνεται σε εφήβους και ενηλίκους. Πρόκειται για ένα δίγλωσσο υλικό, το οποίο διευκολύνει τη διδασκαλία στην τά..

34,76€

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΑΣ Α2 ( ΡΩΣΙΚΑ ) ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Το βιβλίο του μαθητή "Ελληνικά για σας Α2" ανήκει στη δίγλωσση σειρά εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Ελληνικά για σας, η οποία απευθύνεται σε εφήβους και ενηλίκους. Πρόκειται για ένα δίγλωσσο υλικό, το οποίο διευκολύνει τη διδασκαλία στην τά..

34,76€

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1 ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Η σειρά "Επικοινωνήστε Ελληνικά" είναι μια σύγχρονη μέθοδος εκμάθησης της ΝέαςΕλληνικής για ξενόγλωσσους μαθητές, από το επίπεδο του αρχαρίου ως το επίπεδοτου προχωρημένου. Αποτελείται από τρία βιβλία του σπουδαστή που καλύπτουν250-270 διδασκαλίας. Κ..

24,38€

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1Α ΑΣΚΗΣΕΩΝ Ν/Ε

Η σειρά "Επικοινωνήστε Ελληνικά" είναι μια σύγχρονη μέθοδος εκμάθησης της νέαςελληνικής για ξενόγλωσσους μαθητές, από το επίπεδο του αρχαρίου ώς το επίπεδοτου προχωρημένου. Αποτελείται από τρεις τόμους που καλύπτουν 250-270 ώρεςδιδασκαλίας.Κάθε τόμος..

7,42€

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1Β ΑΣΚΗΣΕΩΝ N/E

Η σειρά "Επικοινωνήστε Ελληνικά" είναι μια σύγχρονη μέθοδος εκμάθησης της νέαςελληνικής για ξενόγλωσσους μαθητές, από το επίπεδο του αρχαρίου ώς το επίπεδοτου προχωρημένου. Αποτελείται από τρεις τόμους που καλύπτουν 250-270 ώρεςδιδασκαλίας.Κάθε τόμος..

7,42€

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2 ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Η σειρά "Επικοινωνήστε Ελληνικά" είναι μια σύγχρονη μέθοδος εκμάθησης της ΝέαςΕλληνικής για ξενόγλωσσους μαθητές, από το επίπεδο του αρχαρίου ως το επίπεδοτου προχωρημένου. Αποτελείται από τρία βιβλία του σπουδαστή που καλύπτουν250-270 διδασκαλίας.Το..

24,38€

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2Α ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Η σειρά "Επικοινωνήστε Ελληνικά" είναι μια σύγχρονη μέθοδος εκμάθησης της ΝέαςΕλληνικής για ξενόγλωσσους μαθητές, από το επίπεδο του αρχαρίου ως το επίπεδοτου προχωρημένου. Αποτελείται από τρία βιβλία του σπουδαστή που καλύπτουν250-270 διδασκαλίας.Το..

7,42€

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2Β ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Η σειρά "Επικοινωνήστε Ελληνικά" είναι μια σύγχρονη μέθοδος εκμάθησης της ΝέαςΕλληνικής για ξενόγλωσσους μαθητές, από το επίπεδο του αρχαρίου ως το επίπεδοτου προχωρημένου. Αποτελείται από τρία βιβλία του σπουδαστή που καλύπτουν250-270 διδασκαλίας.Το..

7,42€